Ny politisk aftale stiller skilte fædre bedre

Fraskilte forældre skal have fælles forældremyndighed. Samtidig skal børnene i højere grad inddrages. Det er resultaterne af en ny bred politisk aftale.

(Foto: Carin Araujo © stock.xchng)

Når mor og far går fra hinanden, skal de begge bevare forældremyndigheden. Det er et af resultaterne af en ny bred politisk aftale.

På den måde tvinges forældrene til at samarbejde, og dermed undgår børn at miste kontakten til deres far, sådan som det sker i mange tilfælde i dag.

Kun misbrug og vold kan ophæve

Den fælles forældremyndighed kan i fremtiden kun ophæves, hvis tungtvejende hensyn til barnet taler for det. For eksempel hvis den ene forælder er misbruger eller voldelig.

Samtidig lægger loven op til, at børnene i højere grad end i dag skal inddrages, så de afgørelser, som forældrene træffer, tager mere hensyn til barnet. Desuden skal der sættes hårdere ind over for de mødre eller fædre, som forsøger at chikanere samværet med den forælder, som barnet ikke bor hos.

- Begge forældre har et ansvar for deres barn. Det skal de påtage sig, også selv om de er gået fra hinanden. Det understreger vi med dette lovforslag, der forhåbentlig vil betyde, at de fleste børn fortsat kan have en tæt og jævnlig kontakt med begge forældre, siger familie- og forbrugerminister Lars Barfoed.

Mindre magt til mor

I Foreningen Far er der stor tilfredshed med, at dommerne som udgangspunkt skal idømme fælles forældremyndighed. I dag får moderen i cirka tre ud af fire tilfælde forældremyndigheden.

- Og hvis moderen i dag vil have den fælles forældremyndighed ophævet, sker det, uanset om hun har en god grund eller ej. Men den nye lovgivning sendes der et tydeligt signal til alle forældre om, at det er et fælles ansvar at få et barn. Nu skal der en god grund til at kræve den ophævet, og det vil betyde, at forældrene tvinges til at samarbejde, siger Erik Skov Kofod, der har repræsenteret foreningen i det lovforberedende arbejde.