Ny rapport: Virksomheder og universiteter skal skabe flere kvindelige ledere

Kvinderne er fortsat i undertal på chefgangene i Danmark, men det er der råd for, fastslår rapport.

Selvom der de seneste år er kommet flere kvinder på ledelsesgangene i Danmark, så halter vi fortsat efter vores nordiske naboer.

For at komme op i gear og få flere kvinder gennem glasloftet, så skal universiteterne lægge sig i selen, men virksomhederne skal også være mere opmærksomme på de interne fødekæder.

Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra et FN-ligestillingsinitiativ, som 15 topchefer fra dansk erhvervsliv, universiteter og samfundsorganisationer sidder med i.

Et af de store bump på vejen er, at der fortsat er stor træghed i lederrekrutteringen i dansk erhvervsliv, siger professor Mette Werner, der er ekspert i kønsforskelle på arbejdsmarkedet ved Vive - Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd.

- Det er i høj grad stadig mænd, der rekrutterer mænd, og vi har i Danmark et af de mest kønsopdelte arbejdsmarkeder i den vestlige verden, siger hun.

Om undersøgelsen

  • Rapporten er lavet af Gender Diversity Roundtable Denmark, der er et ligestillingsinitiativ bestående ledere fra dansk erhvervsliv, organisationer og universiteter.

  • Det er Boston Consulting Group og FN's enhed for ligestilling og forbedring af kvinders forhold i Norden, der står bag initiativet.

  • Der indgår svar fra cirka 400 ledere og 2.500 studerende i undersøgelsen.

  • Blandt rapportens anbefalinger er, at virksomhederne skal sikre fleksible karriereveje og mulighed for et fleksibelt arbejdsliv, bruge kvindelige rollemodeller og skabe en mangfoldig kultur.

  • En af anbefalingerne til uddannelsesstederne er en målrettet indsats for at få kvinder med lederambitioner ind på den uddannelse, der passer til dem.

Mænd dominerer uddannelser med lederkurs

Af rapporten fra ligestillingsinitiativet Gender Diversity Roundtable Denmark fremgår desuden, at der er en klar sammenhæng mellem, hvilken uddannelse man tager, og om man ender i en lederstilling.

De tre uddannelser, som munder ud i flest lederstillinger i Danmark, er ingeniøruddannelsen og kandidatuddannelserne i økonomi samt erhvervsøkonomi.

På netop disse tre uddannelser er omkring 70 procent af de studerende mænd.

Ifølge Mette Werner er det vigtigt at gøre en større indsats for, at det er attraktivt for kvinder at vælge en uddannelse, der typisk bliver rekrutteret ledere fra.

Hun vurderer samtidig, at manglen på kvindelige rollemodeller spiller ind på, at det ikke går hurtigere med at udligne kønsfordelingen i ledelseslagene.

- Det faktum, at der er så få kvindelige ledere i forvejen, og at man oftest ser mænd repræsenteret på ledelsesposterne, gør måske, at kvinder kan have lidt sværere ved at forestille sig, at det er noget for dem, siger professoren.

CBS bruger kvinder som rollemodeller

Lektor og ligestillingsansvarlig på CBS Alex Klinge er enig i, at der er behov for flere kvindelige rollemodeller.

CBS arbejder man målrettet med at hive kvindelige erhvervsledere ind som gæsteforelæsere, ligesom det bliver tydeliggjort, når de studerende læser stof fra kvindelige forskere.

- Målet er at vise dem nogle rollemodeller, så de kvindelige studerende gradvist kan ændre opfattelse af, hvad de selv skal, siger Alex Klinge.

Alex Klinge oplever, at de kvindelige og mandlige studerende på CBS har lige stort potentiale og det samme ambitionsniveau, og at de er lige kvalificerede til at besidde et lederjob.

- Men der er nogle kvinder, vi ikke får i spil til lederstillingerne, og det er en dårlig udnyttelse af ressourcerne, siger han.

En del af forklaringen skal ifølge Alex Klinge muligvis findes i det, som han beskriver som kønnenes forskellige forventninger til deres fremtidige karrierevej.

- Mens mændene stereotypt ser sig selv i et livsforløb, hvor de knokler 60 timer om ugen for at komme videre med deres karriere, er kvinderne måske mere indstillede på, at det er tid til at få børn, når de er færdige med uddannelsen. Og så skruer de lidt ned for karriereambitionerne i mellemtiden, siger han.

Alex Klinge understreger, at det er vigtigt - og vigtigere end en karriere - at få børn.

- Men hvis vi skævvrider, så mændene fortsætter med 55 timers arbejde om ugen, mens kvinderne går hjemme og passer børnene, så ender vi med at underudnytte det potentiale, som kvinderne udgør på arbejdsmarkedet, siger Alex Klinge.

Ledelsesambitioner på talenthold

En af de kvinder, der arbejder på at dreje ind på ledersporet, er Kristine Visborg Stenstrøm, som er HR-konsulent i energiselskabet Ørsted - det tidligere Dong Energy.

Hun er blevet optaget på et talenthold med personer, som betragtes som potentielt ledermateriale.

- Det giver en bevidsthed om, hvad jeg selv kan byde ind med, hvad jeg er dygtig til, og hvor jeg gerne vil hen i min karriere, siger hun.

Kristine Visborg Stenstrøm tror ikke, at hun i kraft af sit køn har ringere mulighed for at blive leder end sine mandlige kolleger.

Og hun vil heller ikke have særbehandling i kraft at sit køn.

- Jeg tror ikke på, at vi skal ud i kvoteløsninger og positiv særbehandling. Jeg ville ikke selv bryde mig om at blive valgt, fordi jeg er kvinde. Jeg vil vælges på grund af de ting, som jeg kan, siger hun.

FacebookTwitter