Ny sag: Efter flere år med fejlbehandlinger har psykiater stadig patienter

Endnu en psykiater - denne gang på Fyn - har fejlbehandlet i årevis uden at blive stoppet af Sundhedsstyrelsen, og han må stadig have patienter i dag

Trods stribevis af kraftige advarsler, har Sundhedsstyrelsen ikke længere den fynske psykiater under skærpet tilsyn. Han arbejder i dag på et botilbud i Odense. (Foto: DR Nyheder © DR Nyheder)

Først var der sagen om den nordjyske psykiater, Arne Mejlhede, der fejlbehandlede patienter i årevis. Så oprullede DR Nyheder tidligere i år sagen om en psykiater i Vestjylland, som fik lov at praktisere i ni år med en svær hjerneskade, selvom Sundhedsstyrelsen modtog stribevis af kraftige advarsler.

Nu viser det sig, at også en psykiater på Fyn har fejlbehandlet i årevis uden at blive stoppet. Og i modsætning til de andre to psykiatere, har den fynske psykiater stadig patienter.

Den fynske psykiater har pådraget sig et hovedtraume ved en ulykke. Og Sundhedsstyrelsen mistænker ifølge dokumenter, som DR Nyheder har fået aktindsigt i, hovedtraumet for at være en mulig årsag til den fynske psykiaters problemer med bl.a. at stille diagnoser og med at give medicin i meget store doser eller forkerte blandinger.

Mange breve fra Sundhedsstyrelsen

Ulykken, hvor psykiateren faldt ned fra et stillads, skete i 2002. Året efter nedsatte psykiateren sig i egen praksis på Fyn, og fra 2004 begyndte de første sager, fremgår det af dokumenter fra aktindsigten. Herefter er der flere klagesager fra patienter og en række bekymringshenvendelser fra andre læger, bl.a. om at der er problemer med de diagnoser, psykiateren stiller, og at han udskriver store doser medicin.

På et møde med Sundhedsstyrelsens embedslæger i august 2011 giver den fynske psykiater selv udtryk for, at "han næsten ikke kan udholde at modtage flere konvolutter fra Sundhedsstyrelsen", som det fremgår af mødereferatet.

Sundhedsstyrelsen indgår på mødet flere frivillige aftaler med psykiateren.

Stadig flere sager

Alligevel fortsætter der med at komme indberetninger, og Sundhedsstyrelsen konstaterer flere gange ved datatræk, at psykiateren udskriver store doser medicin, og at han ofte udskriver forskellige præparater på én gang i strid med reglerne.

Psykiateren får også kritik af Patientombuddet i alt tre gange. Han får blandt andet kritik for ikke at have udvist omhu og samvittighedsfuldhed i en sag, hvor en 32-årig patient døde i marts 2008. Men sagerne får ikke Sundhedsstyrelsen til at stoppe psykiateren.

I september 2012 bliver den fynske psykiater kaldt til møde i den centrale Sundhedsstyrelse, som har gennemgået en række af hans journaler og rejser kritik mod dem. Af referatet fremgår det blandt andet, at "der ikke er en tydelig og logisk sammenhæng mellem speciallægens observationer, vurderinger og diagnose" og at psykiaterens "ordinationer af afhængighedsskabende lægemidler er upræcise".

Lover at læse lærebog i psykiatri

Efter kritikken, lover psykiateren at han vil læse den almindelige lærebog i psykiatri, og at han "ikke længere vil operere med sit eget diagnosesystem".

Igen bliver der ifølge referatet indgået en række frivillige aftaler, bl.a. at psykiateren fremover vil overholde en række af Sundhedsstyrelsens vejledninger, og at han vil bruge det diagnosesystem, som anvendes i Danmark.

I december samme år sætter Sundhedsstyrelsen psykiateren under skærpet tilsyn. Der bliver også iværksat en støtteordning, hvor en anden læge skal supervisere psykiateren. Det bliver dog snart opgivet igen, da lægen mener, psykiateren ikke erkender, at der er problemer med hans faglighed og heller ikke er modtagelig for råd.

I akterne fremgår det, at støttepersonen frygter, at situationen kan udvikle sig sådan, at sagen om den fynske psykiater kan blive en gentagelse af sagen om den nordjyske psykiater Arne Mejlhede. DR Nyheder afdækkede i 2013, hvordan Arne Mejlhede i årevis fejlbehandlede en række patienter uden at Sundhedsstyrelsen stoppede ham, på trods af de advarsler, som den fik.

Har stadig patienter

I efteråret 2014 beslutter psykiateren sig for at afhænde sin praksis. Efterfølgende vurderer Sundhedsstyrelsen, at psykiateren har rettet så meget op på sit virke, at den ophæver det skærpede tilsyn.

I et brev til psykiatereni december 2014 skriver styrelsen, at den ikke har nogen indvendinger imod, at psykiateren fortsætter med at have patienter på et kommunalt botilbud for psykiatriske patienter. Psykiateren kan altså stadig behandle og medicinere patienter.

Af brevet fremgår det, at Sundhedsstyrelsen mener, der er sket en klar forbedring af psykiaterens arbejde. Men den har stadig en række kritikpunkter efter at have gennemgået nogle af hans journaler. Blandt andet står der om en de diagnoser, psykiateren har givet, at det er "helt uklart, hvad du mener med 40 % ADHD", og at der i en anden journal ikke er sammenhæng i det, der står.

Kritik fra eksperter

Beslutningen om at lade psykiateren fortsætte med at behandle patienter og ophæve det skærpede tilsyn, undrer lektor i sundhedsjura, Kent Kristensen, fra Syddansk Universitet.

- Det fremgår af dokumenterne, at Sundhedsstyrelsen gennem hele forløbet har meget svingende vurderinger af, om psykiateren forbedrer sig eller ej. Jeg har derfor svært ved at se, at der er tilstrækkeligt grundlag for ophæve det skærpede tilsyn, siger Kent Kristensen.

Også speciallæge i psykiatri og misbrugsekspert Henrik Rindom finder det kritisabelt at psykiateren i dag har fuld ordinationsret og behandler patienter.

- Når han nu gentagne gange ikke kan efterleve det tilsynet opfodrer til, så burde han være i en sammenhæng, hvor der var nogen, der havde kontrol med, hvad han foretog sig, siger Henrik Rindom.

Stadig tilsynssag

Sundhedsstyrelsen har ikke ønsket at udtale sig i sagen, men oplyser at selvom psykiateren ikke længere er under skærpet tilsyn, så er der stadig en åben tilsynssag på ham.

"Vi har fortsat lægen under tilsyn, hvilket blandt andet betyder, at vi overvåger hans ordinationer af afhængighedsskabende lægemidler. Hvis der kommer nye oplysninger i sagen, vurderer vi straks om de nye informationer har betydning for patientsikkerheden," står der i en mail fra Sundhedsstyrelsen.

Heller ikke psykiateren har ønsket at udtale sig i sagen, men han har sendt en skriftlig kommentar. Her skriver han bl.a., at han altid har sikret sig at oplyse alle patienter om at de selvfølgelig ikke skal gøre brug af behandlingen hvis der er uønskede bivirkninger.

- Al behandling er fuldstændig frivillig, skriver psykiateren.

Han har tidligere vurderet, at han i sin praksis havde mellem 300 og 500 patienter.

Du kan læse mere om denne sag, sagen om den hjerneskadede psykiater og sagen om den nordjyske psykiater Arne Mejlhede på vores temaside her. Og hvis du mener at have oplysninger i sagen, hører vi gerne fra dig på psykiatri@dr.dk.