Ny screening: Sjælsmark-børn har alvorlige symptomer på psykiske lidelser

Massiv mistrivsel blandt børn på udrejsecenter, viser ny rapport fra Røde Kors.

Det står rigtig skidt til med børnenes trivsel på Udrejsecenter Sjælsmark i Nordsjælland, melder Røde Kors. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Søvnproblemer, mareridt mange nætter og nedsat appetit.

Mange børn på udrejsecenter Sjælsmark i Nordsjælland trives slet ikke og har alvorlige symptomer på psykiske lidelser.

Helt op imod 61 procent af de undersøgte børn kunne få en psykiatrisk diagnose og yderligere 19 procent ville givetvis opleve det samme, hvis de blev undersøgt af en læge.

Sådan lyder nogle af konklusionerne i en ny Røde Kors-rapport om 56 børn, der bor på udrejsecenter Sjælsmark. Børnene er blevet screenet af to psykologer fra december 2018 til januar 2019..

- Der er massiv mistrivsel. Det er svært at acceptere, at så mange af børnene på Sjælsmark er i høj risiko for at have en psykisk lidelse, siger Røde Kors' generalsekretær, Anders Ladekarl.

Vil skabe politisk forståelse

Sammenlignet med en undersøgelse fra 2010 viser rapportens resultater ifølge Røde Kors, at der er dobbelt så mange af børnene på Sjælsmark, der er i høj risiko for at få psykiske lidelser, end nyankomne børn har.

Årsagen til at børnene bor på udrejsecenteret er, at de danske myndigheder har afgjort, at forældrene ikke har et beskyttelsesbehov og dermed skal rejse tilbage til deres hjemland.

- Det anerkender vi. Men vi skal sikre, at de rammer, der er, gør, at børnene kan rejse hjem sunde og raske, både fysisk såvel som psykisk. Det kan vi ikke med de eksisterende rammer på Sjælsmark, siger Anders Ladekarl.

- Vi tror på, at en erkendelse af situationen kan skabe den nødvendige politiske forståelse for, at tingene må være anderledes på Sjælsmark, siger generalsekretæren.

Røde Kors satte arbejdet med at undersøge børnene i gang, fordi flere fagpersoner i daginstitutioner og på skoler har meldt om stigende mistrivsel blandt børnene og et øget antal underretninger til kommunerne.

For en måned siden viste en opgørelse, at antallet af børn, der er indkvarteret i Udrejsecenter Sjælsmark, næsten er fordoblet på under halvandet år.

10. februar i år var der indkvarteret 125 børn under 18 år i centeret. Af dem havde flere end en tredjedel været der i mindst et år.

Ved seneste opgørelse i september sidste år boede 93 børn på Sjælsmark, mens antallet i november 2017 var 65 børn.

Politisk røre

I december færdiggjorde Folketingets Ombudsmand en rapport, hvor han vurderede, at børnene lever under forhold i centeret, der vanskeliggør børnenes opvækst, og at deres hverdag er præget af uro og ensomhed.

Han vurderede dog også, at forholdene på centeret ikke er i strid med hverken Børnekonventionen eller Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Det er også kommet frem, at der imellem april 2016 og september 2018 har været 103 indberetninger om blandt andet vold, trusler og mistanke om radikalisering på centeret.

Både Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet har givet udtryk for, at de kræver forbedringer for børnene på Udrejsecenter Sjælsmark, hvis de skal støtte en eventuel socialdemokratisk ledet regering efter folketingsvalget.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har gentagne gange sagt, at hun står fuldt inde for forholdene på Sjælsmark, og at det bliver forsøgt så vidt muligt at skabe en god børnetilværelse med skolegang, børnehave og legestue på centeret.