Ny service viser vej til vejens ejer

En ny elektronisk service gør det nemmere at finde ud af, hvem der har ansvaret for at reparere huller i vejen eller ødelagte skilte. I den første version indeholder servicen ikke private veje og fællesveje, oplyser Vejdirektoratet.

En ny elektronisk service gør det nemmere at finde ud af, hvemder har ansvaret for at reparere huller i vejen eller ødelagteskilte.

Vejes ejere kan findes på hjemmesiden www.trafikken.dk ogservicen er oprettet gennem et samarbejde mellem Vejdirektoratet,Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening/KommunaltekniskChefforening.

Hjemmesiden åbnes med et danmarkskort, og herfra kan der zoomesind på en given vejstrækning, hvorefter den ansvarlige udpeges.

I den første version indeholder servicen "Hvem er vejmyndighed"ikke private veje og fællesveje, oplyser Vejdirektoratet.

Facebook
Twitter