Ny uddannelse i kriminologi

Til september begynder de første studerende på en helt ny uddannelse i kriminologi, som er den første af sin art i Danmark. Uddannelsen er etableret i samarbejde mellem Københavns Universitet og Den Sociale Højskole.

Til september begynder de første studerende på en helt nyuddannelse i kriminologi, som er den første af sin art i Danmark.Uddannelsen får til huse på Juridisk fakultet under KøbenhavnsUniversitet og er etableret i samarbejde mellem universitetet ogDen Sociale Højskole.

Der holdesinformationsmøde den 28. april kl. 17-18 på Københavns Universitetlokale HO6, Hovedbygningen, Frue Plads.

Ansøgningsfrist fortilmelding er 1. juni.

Diplomuddannelsen kanoptage op til 25 studerende.Kriminologi

Tilsvarende uddannelser, hvor kriminalitet behandlesvidenskabeligt, har længe fandtes i mange lande omkring os. Foreksempel både Norge og Sverige.

Liv i kriminalpolitisk miljø

- Derfor er det et paradoks, at vi i Danmark er de sidste til atudbyde en uddannelse på området. Men nu gør vi det, og ideen er, atnår først vi får låst op for de kolossale mængder af viden, derallerede findes, men ikke er sat i system, vil det bringe liv tildet kriminalpolitiske miljø, som vi i den grad mangler, sigerprofessor, dr. jur. Flemming Balvig, der er blandtinitiativtagerne, til fagbladet Dansk Politi.

Kriminologi er et tværvidenskabeligt fag, der inddrager bådejura, psykologi og sociologi.

Toårig diplomuddannelse

Den toårige diplomuddannelse henvender sig til personer, derbeskæftiger sig professionelt med kriminalitet eller kriminelle.For eksempel politifolk, SSP-medarbejdere, journalister, advokater,dommere, socialpædagoger og socialrådgivere. Optagelse kræver somminimum en mellemlang uddannelse og erhvervserfaring.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk