Ny udvikling i tele-skandale kan spænde ben for politiets efterforskning

Politiets it-system har placeret telemaster op til 200 meter forkert.

De næste to måneder kan der ikke bruges teledata som bevis i straffesager. Det er besluttet, efter at der er fundet nye alvorlige fejl.

Når politiet hver dag leder efter gerningsmænd bag forbrydelser, bruger de ofte mobilers masteoplysninger eller informationer om personers brug af mobiltelefoner i efterforskningen.

Men det kan der blive sat en midlertidig stopper for nu.

Det bekræfter flere kilder over for DR Nyheder i dag, hvor det er kommet frem, at Rigspolitiets it-system har givet fejlagtige informationer om telefonmasters fysiske placering.

Fejlen har betydet, at teledata ikke må bruges som bevis i straffesager eller ved varetægtsfængslinger de næste to måneder.

Flere kilder fortæller til DR, at dansk politi over for justitsminister Nick Hækkerup (S) skal redegøre for, om og hvordan man fortsat kan bruge teledata til efterforskning, selv om brugen af teledata i retten midlertidigt er sat på hold.

I løbet af de kommende dage skal det ifølge DR's oplysninger vurderes, om den nye udvikling i sagen får betydning for den enkelte efterforskers mulighed for at hente og bruge teledata.

Master placeret 200 meter forkert

De nye fejl har Rigspolitiet fundet i det program, der har konverteret rå data fra teleselskaberne til et fælles format i politiets it-system.

Det var fejl i samme program, som fik hele sagen til at rulle før sommerferien.

Ifølge DR's oplysninger er der tale om, at telemaster er blevet placeret op til omkring 200 meter forkert i forhold til deres fysiske placering, sådan at en telefons placering i de konverterede data afviger fra de rå data, som teleselskaberne har leveret.

- Det medfører ifølge oplysningerne fra Rigspolitiet, at der ved behandlingen af straffesager kan være indgået fejlbehæftede masteplaceringer, som er anvendt til at sandsynliggøre en telefons position, lyder det i et brev fra justitsministeren til Folketingets Retsudvalg.

Det er endnu uvist, hvor længe fejlen har stået på. Det er også uvist, hvor mange af 12-14.000 master i Danmark, der har været fejlbehæftet.

Fejlen med telefonmasternes placering udvider skandalesagen om politiets brug af teledata, for allerede i juni kom det frem, at politiet i flere straffesager manglede oplysninger om mistænktes opkald, sms'er og placering.

Der var nemlig sket en fejl i konverteringen af de rå data, som politiet modtog fra teleselskaberne, til det fælles og ensartede format, som politiet benyttede.

Sager må undersøges på ny

It-fejlene har allerede nu betydet, at i hvert fald 10.700 sager om alvorlig kriminalitet lige nu bliver gennemgået for at sikre, at ingen sidder fængslet eller har fået dom på forkert grundlag.

I juli gik landets politikredse i gang med det arbejde, men her har man ikke undersøgt sagerne for fejl i telefonmasternes placering - kun for manglende data.

Derfor kan nogle af de sager, som politiet har allerede har gennemgået, skulle ses efter på ny.

I sidste uge kom det også frem, at sager før 2012 kan være fejlbehæftede, da man ved en stikprøve havde fundet uoverensstemmelser mellem rådata og konverterede data i ældre sager.

De sager, hvor Anklagemyndigheden vurderer, at teledata er nødvendig, bliver nemlig udsat. Samtidigt skal det vurderes, om varetægtsfængslede i disse sager som konsekvens af dette skal løslades.