Ny undersøgelse finder ingen tegn på ulovlige transporter

Et skandinavisk studie med brugerindsamlet data finder ingen ulovlige cabotage-transporter i stikprøve fra Danmark.

Mere end 38.000 gange har frivillige på de danske veje tastet nummerplade og placering på udenlandske lastbiler ind på deres telefon og sendt oplysningerne til logistikforsker Henrik Sternberg på Lunds Tekniske Universitet. (Foto: © Philippe Huguen, Scanpix)

Ordet 'cabotage' er i den offentlige debat blevet forbundet med udenlandske lastbilchauffører, der til lav løn kører ulovlig godstransport i Danmark, som på sigt risikerer at udkonkurrere danske vognmænd og chauffører.

Men et nyt studie fra Lunds Tekniske Universitet viser ingen tegn på, at der skulle være noget ulovligt ved de udenlandske bilers færden i Danmark.

- Vi har ikke fundet nogen forekomster af ulovlig cabotage. Man holder sig inden for reglerne af, hvordan man skal transportere gods, siger den svenske logistikforsker Henrik Sternberg, der har ledet studiet.

Cabotagen er i stedet systematiseret

Formålet med studiet var at undersøge, om de udenlandske lastbilchauffører bryder de såkaldte cabotageregler ved at køre mere end tre ture i Danmark, inden de igen triller over grænsen til et andet land.

I stedet peger studiet i retning af, at den såkaldte lovlige cabotage herhjemme er systematiseret i en sådan grad, at det slet ikke er nødvendigt at bryde reglerne.

- Man udnytter reglerne maksimalt. Først kører man tre ture i Danmark og derefter kører man ind i et naboland med en international tur. Så kan man på ny køre tre cabotageture i det land og så tilbage igen til for eksempel Danmark. På den måde kan man køre cabotage 365 dage om året helt lovligt, siger Henrik Sternberg.

Studiet er lavet i både Danmark, Norge og Sverige – og ud af de tre lande har Danmark særligt gode forudsætninger, hvis man vil systematisere cabotage-transporterne, fordi der i Danmark er korte afstande til grænserne, konkluderer forskerne.

Frivillige stod for indsamlingen

Indsamlingen af data til den danske del af studiet skete i oktober måned sidste år, hvor frivillige ved hjælp af en mobil-app har indsendt registreringsnumre og GPS-positioner på lidt mere end 38.000 observationer af udenlandske biler.

Observationerne er herefter blevet renset for fejl og matchet med GPS-data og fragtbreve fra tre danske vognmandsfirmaer.

Stikprøven viser altså ikke det fulde billede af cabotagen herhjemme, men kan være en indikator for, at problemerne med ulovlig cabotage er mindre end tidligere anslået, mener forskerne bag studiet.

Politiet: Vi ser færre lovbrud

Det samme viser Rigspolitiets tal. I hele 2013 registrerede politiet 179 forseelser for ulovlig cabotage, hvilket er langt færre end i 2012, fortæller Frank Mathiesen, der er centerchef i Nationalt Færdselscenter.

Kort over Danmark, med grafik der viser antallet af indsamlede observationer. De magentafarvede prikker indikerer en høj koncentration af observationer. (Over 1000). (Foto: © Henrik Sternberg- Andreas Holmberg og Gustaf Lindquist, Grafik fra studiet)

- Der er stadig overtrædelser af cabotagereglerne, men der er heldigvis ikke så mange som tidligere – og det, tror vi, er på grund af vores kontroltryk. Cabotage er noget, der fra politisk side er prioriteret, og der er sat ekstra midler af – og vi har derfor skruet op for kontroltrykket. Vi foretager væsentligt flere kontroller i 2013 og 2014 i forhold til 2012, siger han.

Regeringen har siden 2012 sendt mere end 20 millioner kroner politiets vej til at forstærke indsatsen mod udenlandske chauffører, som bryder cabotagereglerne. For eksempel bevilligede transportminister Magnus Heunicke så sent som i marts måned tre millioner kroner til endnu mere politikontrol.

Minister: Forsat styrket indsats

Og selvom studiet viser, at det er svært at finde eksempler på ulovlig cabotagekørsel i Danmark, mener Magnus Heunicke, at pengene til politiet er godt givet ud.

- Der er stadigvæk behov for at have en massiv tilstedeværelse fra myndighedernes side på vores rastepladser og ved at tjekke kørselslister - for at sikre, at vi ikke pludselige ser, at det begynder at eksplodere igen med masser af ulovlig cabotage.