Nydanske børn holder liv i udkantsbørnehaver

Tilflytning af flygtninge- og migrantfamilier er med til at hæve børnetallet, så pressede daginstitutioner kan holde hovedet oven vande.

I Børnehaven Vejlen på Langeland har knap hver fjerde barn flygtninge- eller indvandrerbaggrund. (Foto: Rasmus Schmidt- DR)

I en række yder- og landkommuner giver tilflytningen af børnefamilier fra lande som Syrien, Eritrea og Rumænien nu en tiltrængt vitaminindsprøjtning til børnehaver og vuggestuer.

Sådan lyder det fra flere af kommunernes dagtilbudschefer, som DR har talt med.

Det sker efter mange år, hvor faldende børnetal har sat sine spor i kommunerne. Siden 2007 er flere end 850 daginstitutioner lukket.

Redder lukningstruede institutioner

Mindst en håndfuld steder er daginstitutioner decideret blevet reddet på målstregen af flygtninge- og migrantfamilier, der får tildelt bolig eller bosætter sig fast i kommunen.

Det gælder for eksempel i Frederikshavn, hvor det særligt er børn af områdets mange tilflyttere fra Østeuropa, som fylder op i institutionerne:

Lige nu er der ifølge tal fra Danmarks Statistik omkring 80 børn i institutionsalderen med østeuropæisk baggrund - det svarer til næsten en firedobling på fem år.

- Hvis ikke de her udenlandske børn var kommet, ville vi have lukket fire til fem huse, siger John Høst, der er distriktsleder på dagtilbudsområdet i Frederikshavn Kommune.

Holder hånden under børnehaver i yderområder

Det er særligt de kommuner, som er plaget af fraflytning og for få fødsler, der nyder godt af de nye tilflyttere, forklarer formand for Landdistrikternes Fællesråd og medlem af Venstre, Steffen Damsgaard.

- Der er ofte kun ét enkelt dagtilbud i et område, som måske dækker flere landsbyer - hvis der overhovedet er et tilbud. Ved at der kommer indvandrerfamilier og flygtninge, er man med til at kunne fastholde både dagtilbud og skoler, forklarer han.

Langelandsk børnehave måtte udvide

Sidste år overvejede de også i Langeland Kommune at lukke en børnehave midt på øen på grund af det faldende børnetal.

Men tilflytningen af nye flygtningebørn har i stedet betydet, at man har kunnet ansætte tre nye voksne og åbne et nyt børnehus i Rudkøbing for at få plads nok.

- Det har en positiv betydning, fordi vi har kunnet fastholde personalet i vores daginstitutioner. Det har også haft en positiv effekt, fordi vores børn stifter bekendtskab med andre kulturer, forklarer øens skole- og dagtilbudschef, Lone Bjerregaard.

Kan være med til at holde på lokale familier

Nogle steder kan tilflytningen af nydanske børnefamilier endda bidrage til at undgå landsbydød, lyder det fra Kurt Houlberg, kommunalforsker hos KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

At der er dagtilbud inden for en overskuelig afstand, er nemlig også afgørende for de lokale børnefamilier, siger han.

KL forventer, at at kommunerne vil modtage flere flygtningebørn i vuggestue- og børnehave-alderen i 2016. (Foto: Rasmus Schmidt- DR)

- Der er ikke nogen tvivl om, at det for mange børnefamilier vil spille en rolle, at der er en lokal daginstitution eller lokal skole. Så derfor kan det godt være med til at holde på nogle børnefamilier, som ellers måske ville overveje at flytte.

Politikere kalkulerer med flere flygtningebørn

På Bornholm har det faldende børnetal betydet, at fire daginstitutioner i løbet af de seneste seks år har måtte dreje nøglen om, mens tre er blevet lagt sammen i én institution.

I øjeblikket er yderligere to daginstitutioner truet af lukning. Men i sidste uge blev beslutningen om at lukke dem udskudt til næste år, fordi Bornholmerne afventer at få flere flygtningebørn til øen.

- Det, der helt aktuelt holder hånden under institutionerne, er den gruppe flygtningebørn, der kommer, siger Bornholms borgmester, Winni Grosbøll.

I år skal der nemlig boligplaceres 188 flygtninge på Bornholm, men indtil videre er der kun kommet 54 personer - heraf syv børn. Derfor håber øens borgmester, at der blandt de flygtninge, der kommer, vil være mange børn:

- Da de skal bo der i minimum tre år, er der også tid til at få dem til at blive en del af fællesskabet i lokalsamfundet. Det bidrager til institutionerne og integrationen.

Flygtningebørn på vej ud i de danske børnehaver

  • Kommunernes Landsforening (KL) regner med, at kommunerne i år skal tage imod flere flygtningebørn i institutionsalderen sammenlignet med sidste år.

  • KL vurderer, at der i 2015 kom cirka 3000 flygtningebørn i alderen 0-5 år ud i kommunerne.

  • I 2016 skønnes det, at der vil komme cirka 1000 flere, altså i alt omkring 4000 flygtningebørn i alderen 0-5 år.

  • Kilde: Kommunernes Landsforening