Nydanske kvinder har mere selvværd

Nydanske kvinder i udsatte boligområder er blevet bedre til dansk, fået mere selvværd og har fået større viden om danskere. Det viser ny evaluering.

Bydelsmødre er et pilotprojekt 13 steder i Danmark. (© Colourbox.com)

Nydanske kvinder i udsatte boligområder er blevet en større del af det danske samfund og har mere lyst og forståelse til at engagere sig i lokalområdet. Det viser en ny evaluering på et pilotprojekt lavet for Integrationsministeriet.

Projektet, der kaldes "Bydelsmødre" går ud på, at indvandrerkvinder skal undervise og lære de nydanske kvinder i de udsatte boligområder om danske normer, lære dem sproget og hjælpe dem til at blive en aktiv del af deres børns hverdag.

- Det handler om at finde de kvinder der ikke kommer så meget ud af deres lejligheder, og som er isolerede i forhold til det danske samfund. Og det er så her, at vi hjælper de nydanske kvinder, forklarer Rikke Skovfoged, der er leder på flere projekter i København.

Mere selvværd og viden

Der er 13 bydelsmødreprojekter igang rundt om i landet for nydanske kvinder i udsatte boligområder, og de er en succes. Evalueringen fra Center for Boligsocial Udvikling viser, at ca. 80 procent af kvinderne føler, at de er blevet bedre til dansk.

- Kvinderne er blevet mere engagerede. De deltager også mere aktivt i forhold til deres børn og tager med til møder i skolen og i børnehaven, siger Rikke Skovfoged.

Gode rollemodeller

Bymødrene er kvinder der selv har indvandrerbaggrund, og det kan ifølge Rikke Skovfoged være grund til succes med projektet.

- Her er det kvinder, der kommer fra en lignende baggrund og som kender kulturen ret godt. Og de har nemmere ved at tale med de kvinder der ikke er en del af arbejdsmarkedet og som isolerer sig i deres hjem. På den måde fungerer det ret godt, siger Rikke Skovfoged.

Bydelsmødreprojektet er en del af Regeringens kvindeprogram, der skal hjælpe nydanske kvinder med at blive en del af det danske samfund.