Nye beviser i Kundby-sagen: Dokumenter til terrordømt fundet i cellen

I eftermiddag afgør dommerne, om anklageren må inddrage nye beviser i sagen.

Den 17-årige teenager fra Kundby på Sjælland er tiltalt for forsøg på terror ved at planlægge bombesprængning af to skoler. Selv nægter hun sig skyldig.

Klokken 15 i eftermiddag træffer dommerne i Kundby-sagen beslutning om, hvorvidt anklageren må fremlægge nye beviser.

Det blev konklusionen efter et retsmøde her til formiddag.

Egentlig skulle der i dag have været kendelse om skyld i sagen, hvor en 17-årig pige er tiltalt for forsøg på terror ved at planlægge bombesprængninger af to skoler. En påstand, som den tiltalte afviser.

Under dagens retsmøde beskrev anklageren de nye beviser i runde vendinger.

Der er tale om to breve, en seddel fundet i den tiltaltes celle samt en seddel fundet den 17-årige piges sko.

Forsvaren afviste, at dokumenterne må bruges.

Seddel og breve skrevet for nylig

Under retsmødet gennemgik anklageren de nye dokumenter, som Midt- og Vestsjællands Politi modtog den 3. maj.

Anklager Kristian Kirk fortalte, at Kriminalforsorgen dagen før, den 2. maj, havde sikret dokumenterne ved visitation af den tiltalte og hendes celle i Vestre Fængsel, hvor hun har opholdt sig, mens sagen har været for retten.

Ifølge anklagemyndigheden handler det dels om to breve, der er tiltænkt Enes Ciftci, der i år er dømt i landsretten for at lade sig hverve til terrorbevægelsen Islamisk Stat.

- Det vidner om en radikalisering, der på ingen måde er aftaget under den her sag. Den er nærmere tiltaget, sagde anklager Kristian Kirk om indholdet.

Forsvareren afviste ikke, at hendes klient, den terrortiltalte, havde skrevet brevene.

Derudover handler det om en lille seddel, der er fundet i cellen, hvor der står noget på begge sider. Den er dateret til 30. april 2017, oplyser anklageren.

- Den er af forholdsvis frisk dato, og den er også fundet i cellen, lød det fra anklager Kristian Kirk.

- Det er helt friske refleksioner over tiltaltes egen situation og det, (tiltalte, red.) beskriver som "sandheden", tilføjede han.

Seddel fundet i pigens sko

Der er også fundet en seddel i skoen på den tiltalte forud for et kontrolleret besøg for kort tid siden. På den står der en række navne.

- Det er alle sammen folk, der er dømt for terror i danske terrorsager, sagde anklageren.

Han fortalte, at der også fremgår en Twitter-adresse på Enes Citci på sedlen. Samme mand, som hun altså ifølge anklageren havde påbegyndt breve til. Breve som dog aldrig blev afsendt.

Anklageren tolkede det som om, at den 17-årige terrortiltalte pige for nylig har forsøgt at opnå kontakt til disse mennesker.

- Det er oplysninger, der er egnet til at så alvorlig tvivl om den forklaring, tiltalte har afgivet under hovedforklaringen, sagde anklageren.

Forsvarer: Beviserne bør ikke indgå i sagen

Under retsmødet protesterede forsvarer Mette Grith Stage mod, at de nye beviser kan indgå i sagen.

- Der er ikke hjemmel i retsplejeloven til at genoptage bevisførelsen, sagde hun.

Mette Grith Stage understregede, at de nye beviser ikke siger noget om tiltaltes forsæt på gerningstidspunktet for over et år siden.

Tiltalte blev anholdt i januar 2016 for terrorplaner.

Mette Grith Stages påstand var, at anklageren kun vil bruge de nye dokumenter, fordi han står med en dårlig sag.

- Anklagemyndigheden skal ikke have lov til at reparere på en bevismæssig svag sag, slog hun fast.

Samtidig lød det fra forsvareren, at flere af dokumenterne er ulovligt tilvejebragte beviser, og hun undrede siger over, hvad grundlaget har været for at foretage ransagninger i den tiltaltes celle den 3. maj i år.

- Man foretager ransagning den 3. maj, fordi man fra Vestres (Vestre Fængsel, red.) side går ind og leger politi. Man går ind og efterforsker i den her sag, lød det fra Mette Grith Stage.

FacebookTwitter