Nye dokumenter: Veterinærdirektør slettede MRSA-anbefaling til Gjerskov

Nye dokumenter viser, at Fødevarestyrelsens veterinærdirektør Per Henriksen spillede en hovedrolle, da central anbefaling til bekæmpelse af svine-MRSA blev slettet.

  • (Foto: NILS MEILVANG © Scanpix)
  • (Foto: Jon Norddahl © Fødevarestyrelsen)
1 / 2

Der sættes nu igen spørgsmålstegn ved den redegørelse om svine-MRSA, som Fødevarestyrelsen leverede i sidste uge.

DR er kommet i besiddelse af nye dokumenter i sagen, som viser, at det var Fødevarestyrelsens veterinærdirektør, Per Henriksen, som i første omgang slettede en central anbefaling fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Den seneste uge har interessen især samlet sig om, hvorfor daværende fødevareminister Mette Gjerskov (S) i 2012 godkendte en omdiskuteret redegørelse fra Fødevarestyrelsen.

I redegørelsen anbefaler forskere fra DTU at begynde bekæmpelsen af de resistente MRSA-bakterier blandt svinene på de 25 avlsgårde, der sælger deres svin til resten af landbruget. Men anbefalingen blev slettet i de papirer, der senere blev sendt til Folketinget.

Gjerskov peger på embedsmænd

Mette Gjerskov har selv gentagne gange afvist, at hun krævede anbefalingen slettet. Tværtimod fastslog hun onsdag i sidste uge, at hun er blevet forholdt oplysninger i sagen.

- Man forventer som minister, at loyale embedsmænd informerer en, hvis de ændrer i noget, man har truffet beslutning om én gang. Det har de ikke gjort, som Mette Gjerskov forklarede til Ritzau.

Siden har flere politikere krævet, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) lægger alle oplysninger frem for at identificere den ”usynlige hånd”, der fjernede anbefalingerne.

Og det er præcis dét, der nu er sket.

DR har fået adgang til de dokumenter, som ministeren onsdag eftermiddag sendte til en stribe politikere i Miljø- og Fødevareudvalget.

Her fremgår det, at Fødevarestyrelsen i 2012 spillede en langt mere aktiv rolle i fjernelsen af DTU’s anbefalinger end beskrevet i sidste uges redegørelse.

Et snørklet sagsforløb

Sagsforløbet er snørklet, men dokumenterer, at det var Fødevarestyrelsens top, som i juni 2012 tog initiativ til at slette DTU’s anbefalinger fra en MRSA-redegørelse.

Af dokumenterne fremgår det, at Mette Gjerskov bad om at få MRSA-redegørelsen justeret.

Justeringerne drejede sig dog ikke om DTU’s anbefalinger, men om to helt andre områder.

Samtidig bad ministeriet også Fødevarestyrelsen om at få fjernet en række afsnit om MRSA blandt mennesker.

- Redegørelsen skal alene rettes til, så de dele, der vedrører humandelen fjernes, skrev ministeriet således i en mail 1. juni 2012.

DTU’s anbefalinger blev fjernet

Ti dage senere – 11. juni 2012 – mailede Fødevarestyrelsen sine justeringer til ministeriet.

Her fremgår det, at veterinærdirektør Per Henriksen nu har slettet DTU’s anbefaling fra MRSA-redegørelsen.

- Hermed Pers rettede udkast, skriver Fødevarestyrelsen således i mailen til ministeriet med henvisning til veterinærdirektøren.

Intet sted fremgår det, hvordan Fødevareministeriet reagerede på, at DTU’s anbefaling blev fjernet. Ligesom det heller ikke fremgår, hvorvidt ministeriet orienterede Mette Gjerskov.

Af en mail står det dog klart, at Per Henriksen – samme dag som han slettede DTU’s anbefalinger – også var i telefonisk kontakt med en fuldmægtig i ministeriet. Om parterne diskuterede DTU’s anbefalinger fremgår ikke.

Fødevarestyrelsen: Slettede ikke ”egenhændigt”

DR har bedt veterinærdirektør Per Henriksen forklare, hvorfor han slettede oplysningerne fra DTU, når ministeriet specifikt havde bedt om ”alene” at få justeret redegørelsen på andre punkter.

Per Henriksen har ikke svaret personligt på DR’s henvendelse. I stedet har DR modtaget en mail fra Fødevarestyrelsens pressetjeneste. Her afvises det, at Fødevarestyrelsen ”egenhændigt” slettede DTU’s anbefalinger.

- Det var en proces mellem Fødevarestyrelsen og departementet, hvorefter ministeren blev forelagt den justerede redegørelse, skriver pressetjenesten og henviser samtidig til sidste uges redegørelse.

Her skriver Fødevareministeriet, at ”korrespondancen er udtryk for en helt sædvanlig dialog imellem departement (ministeriet, red.) og styrelsen i sager som den foreliggende, hvorved en række forhold bliver afklaret og uddybende spørgsmål til materialet bliver stillet og besvaret.

En udlægning, som Mette Gjerskovs partifælle, fødevareordfører Simon Kollerup, har svært ved at genkende.

- Det er jo tydeligt, at styrelsen har slettet anbefalingen og departementet har ikke oplyst den daværende minister om, at det er sket, siger han.

Kræver redegørelse fra ministeren

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har indtil nu bakket op om sidste uges redegørelse fra Fødevarestyrelsen.

Ministeren har forklaret, ”at DTU’s anbefalinger overordnet set er blevet videreformidlet til departement og skiftende ministre”.

Men ifølge Simon Kollerup sætter de nye oplysninger i sagen spørgsmål ved Esben Lunde Larsens forklaring.

- Den her sag har udviklet sig til at blive en meget alvorlig sag for Esben Lunde Larsen. Som minister skal man give Folketinget et retvisende billede, og det har Esben Lunde Larsen ikke gjort. Derfor kræver vi, at Esben Lunde Larsen inden MRSA-samrådet om 14 dage skriftligt og under ministeransvar redegør for det fulde forløb i den her sag, fastslår Simon Kollerup.

Torsdag morgen mødes partierne bag Veterinærforliget med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen for at drøfte den fremtidige indsats mod MRSA.

Hele Fødevarestyrelsens svar

  • Det var en proces mellem Fødevarestyrelsen og departementet, hvorefter ministeren blev forelagt den justerede redegørelse dateret 11. juni 2012.

  • Det var derfor ikke Fødevarestyrelsen, der egenhændigt ændrede i redegørelsen fra 3. maj 2012, da alt foregik i et konstruktivt samarbejde med departementet, sådan som det også fremgår af både Fødevarestyrelsens redegørelse af 26. oktober i år og departementets notat fra 25. oktober, samt i øvrigt af råbåndene optaget i Fødevarestyrelsen i sommer op til DR’s dokumentarudsendelse om sagen (’Den dag penicillinen ikke virker, red.)

Hele departementets beskrivelse af, hvordan DTU's anbefaling blev slettet

  • I en periode fra den 7. til den 12. juni 2012 udveksles en række mails imellem Fødevarestyrelsen og departementet med udkast til den justerede redegørelse. Korrespondancen er udtryk for en helt sædvanlig dialog imellem departement og styrelsen i sager som den foreliggende, hvorved en række forhold bliver afklaret og uddybende spørgsmål til materialet bliver stillet og besvaret.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk