Nye fraværsregler træder i kraft, men it-systemet er slet ikke klar: 'Lovsjusk', 'cirkusnummer' og 'penge ud af vinduet'

Kritikken vælter ned over loven, der gør det muligt at trække forældre i børnechecken.

Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal, mener, at loven er blevet hastet igennem, og at den er spild af penge. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Mandag møder folkeskoleelever i hele landet ind til nye fraværsregler.

Fremover skal læreren sætte kryds og registrere alle elever i klassen, og for de ældste elever er der fraværstjek to gange om dagen.

Hvis et barn har mere end 15 procent ulovligt fravær inden for ét kvartal, kan kommunen trække forældrene i børnechecken.

Men IT-systemet, TEA, der skal bruges til den nye registrering, er slet ikke klar endnu.

Og det vækker hård kritik fra Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal, der mener, at lovgivningen bærer præg af at være blevet hastet igennem.

- Det er et tydeligt signal om, at politikerne ikke er klædt ordentligt på til at lave lovgivning på den her måde. Det er lovsjusk ad Pommern til.

Her går fraværsgrænsen

  • Kommunen skal fremover underrettes, når en elev i løbet af et kvartal har mere end 15 procent ulovligt fravær.

  • Ulovligt fravær er, når eleven for eksempel udebliver fra undervisning uden gyldig grund eller er bortrejst længe i undervisningstiden uden skolens tilladelse.

  • Målet er at nedbringe ulovligt skolefravær med cirka 10 procent årligt.

Han hæfter sig ved, at loven faldt på plads i sommer, mens bekendtgørelsen, som skolerne skal rette sig efter, trådte i kraft 1. januar, men at der nu går to til tre måneder, før it-systemet er på plads.

- Det er ikke rimeligt over for skoleledere, at vi kan risikere vores stilling, hvis ikke vi underretter på de rigtige tidspunkter, men at politikerne ikke sørger for, at det hele er på plads i tide, siger Claus Hjortdal.

Skoleleder: Unødvendige regler

Lundgårdskolen i Herning er en af de skoler, der nu skal til at forholde sig til den nye virkelighed.

Men skolen må de næste par måneder fortsætte som hidtil på grund af det manglende it-system.

Og helt generelt mener skoleleder Ketty Høj, at de nye regler er overflødige og unødvendige.

- Det kommer ikke til at ændre noget som helst. Vi holder i forvejen øje med, om eleverne er her, og hvis de ikke er her, så retter vi ret hurtigt kontakt til forældrene, siger hun.

Redskabet virker ikke

De nye fraværsregler blev første gang fremlagt som en del af den tidligere regerings strategi mod parallelsamfund.

Skolerne havde i forvejen mulighed for at underrette kommunen, som efter en konkret vurdering kunne sætte udbetalingen af børnefamilieydelser på pause. Men den mulighed blev ikke brugt godt nok, mente den tidligere regering.

Se, hvordan kritikken lød, da loven landede i sommer.

De nye regler har dog fået voldsom kritik af blandt andre skoleledere, Børns Vilkår og rød blok og Alternativet, dog med undtagelse af Socialdemokratiet, der derfor er gået videre med loven efter valgsejren.

Ifølge Claus Hjortdal fra Skolelederforeningen er lovgivningen spild af penge og symbolpolitik.

- Vi arbejder seriøst på fraværspolitikken på hver eneste folkeskole i Danmark. Og hvis der var grund til at gøre det, så havde socialrådgiverne trukket børnepengene for mange år siden. Fordi den lov har de kunnet bruge, men de har ikke brugt den, fordi man har fundet ud af, at det ikke virker særlig godt.

- Det er et kæmpe stort forløb, som ikke vil få den store betydning, men det vil komme til at koste nogle hundrede millioner, og det er penge smidt ud af vinduet set med vores øjne. Vi kunne sagtens have brugt pengene på en bedre måde i folkeskolen end det her cirkusnummer, siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

FacebookTwitter