Nye mails viser jovial tone mellem anklager og vidner i hash-retssag

Ved et retsmøde i Østre Landsret blev nye mails lagt frem, der viser mistænkelig kontakt mellem anklager og vidner.

DR's retskorrespondent var til stede i Østre Landsret i dag, hvor der blev fremlagt mails, som ifølge forsvarerne til 11 tiltalte i en hashsag viser, at anklageren har forsøgt at påvirke flere vidner.

Egentlig skulle sagen handle om, hvorvidt 11 personer kan dømmes skyldige for hashsalg på Christiania.

Men retssagen har taget en drejning, der kan få store konsekvenser for en række andre sager om hashsalg.

For i Østre Landsret, hvor ankesagen kører for tiden, har forsvarerne presset anklagemyndigheden til at fremlægge mailkorrespondancer, som viser, at anklageren i sagen har haft kontakt til tre politifolk, som skulle vidne i sagen.

Ifølge forsvarerne har anklageren gennem denne kontakt forsøgt at påvirke politividnerne, og det kan være et brud på reglerne.

Allerede for en måned siden kom det frem, at der havde været en kontakt, men ved et retsmøde i dag blev der læst op af nye mails, som dokumenterer kontakten.

- Retten i dag har fået fremvist en lang række mails, hvor man har set både en jovial tone mellem anklager og politiagenter og også fået dokumenteret, ifølge forsvarerne, at politiagenterne decideret har fået spørgsmålene på forhånd, siger DR's retskorrespondent Trine Maria Ilsøe.

Blev politividner påvirket?

En af mailene til politividnerne, som blev læst op i dag, havde ordlyden:

- Hej begge to. Jeg vil også på mandag spørge jer om to yderligere videoer. Har du et bud på, hvem manden i den hvide t-shirt er? Har du et bud på, hvem manden med den sorte t-shirt er? Jeg har selv et godt bud. Jeg tror at det godt kan være J. (navn kendt af redaktionen, red.).

Et par dage efter kommer der svar fra politividnerne:

- Hej T. (anklageren, red.), vi har alle tre set begge klip igennem. Der er ingen af os, der umiddelbart kan genkende ham. Jeg kan godt gå med til at sige, at det kunne være ham, men der er ikke enighed om det.

I en anden mail til anklageren betoner et af politividnerne, hvor vigtigt det er at få dømt alle anklagede.

- Vi skal have fuldt hus i landsretten. Fordi vi har gode øjne, og I er skarpe. Og nå ja, så også fordi de er hamrende skyldige.

I retten i dag blev der også fremlagt et dokument med titlen "De gode svar". Dokumentet anviser ifølge Ritzau, hvordan politifolkene overordnet skal svare på spørgsmål og agere i retten.

- Lad dig ikke afbryde - specielt ikke af forsvarene, lyder et af rådene.

Anklageren bruger også en formulering som "hej smukke" til et af politividnerne, ligesom der bliver udvekslet en sangtekst med titlen "I en lille BOD, der gynger". "Bod" henviser her til en hashbod, som er de steder på Christiania, hvorfra der bliver solgt hash.

Kan få langt større konsekvenser

Sagen har allerede fået konsekvenser for anklageren, der arbejder for Statsadvokaten i København. Hun blev taget af sagen for over en måned siden, da der for første gang blev kastet lys over kontakten mellem hende og politividnerne.

I samme ombæring besluttede Anklagemyndigheden at overdrage efterforskningen af "mulig strafbar påvirkning af vidner" til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP). Her skal det blandt andet undersøges, om andre anklagere eller politividner i sagskomplekset kan have handlet i strid med reglerne.

Samtidig blev det besluttet at udsætte den pågældende sag.

Men måske kan konsekvenserne blive langt mere omfattende. For sagen mod de 11 personer er en del af et meget større sagskompleks, hvor over 80 personer er dømt for hashhandel på Christiania.

- Det kan få vidtrækkende konsekvenser. En konsekvens kan være, at forsvarerne i den konkrete sag måske vil kræve, at sagen skal gå helt om enten ved landsretten eller helt tilbage ved byretten, siger Trine Maria Ilsøe.

- Men det her er bare en lille del af et kæmpe sagskompleks. Så det her kan få meget store konsekvenser, for politiagenterne har også vidnet i flere af de andre sager, siger hun.

Dermed kan det ende med, at flere af sagerne skal gå om, selvom der allerede er faldet dom, og de dømte er begyndt at afsone, siger DR's retskorrespondent.

Danmarks største hashsag

  • Mellem 150 og 200 adresser blev ransaget, og 80 mennesker blev anholdt, da politiet i marts 2014 gennemførte Operation Nordlys, der var rettet mod hashhandel i Pusher Street på Christiania.

  • Anholdelsesaktionen er den største af sin slags herhjemme nogensinde.

  • Anholdelserne skete, efter at politiet i månedsvis systematisk havde overvåget salget fra hashboderne.

  • 78 personer blev varetægtsfængslet og senere tiltalt for at have solgt mellem 40 og 750 kilo hash.

  • De tiltalte var mellem 21 og 63 år gamle.

  • Fordi der var så mange tiltalte, blev sagen delt op i syv sager - seks sager forbeholdt sælgere og en sag forbeholdt leverandører.

  • 83 personer blev dømt ved byretten i sagerne vedrørende hashsalg. Den udmålte straf var i alt 219 år og 9 måneder, og der blev konfiskeret 43.416.075 kroner. Selve grundlaget for dommene var handel med 12,5 tons hash.

  • I leverandørsagen blev syv personer ved byretten idømt 32,5 års fængsel. Hovedmanden fik syv års fængsel.

  • Ifølge anklagemyndigheden var den oprindelige bagmand top-rockeren fra HA Michael Brokside, som begik selvmord i fængslet efter at være blevet anholdt i sagen.

  • Flere af sagerne er anket til landsretten, og i en af sagerne har Højesteret stadfæstet landsrettens dom.