Nye medarbejdere rykker ind, når statens styrelser rykker ud

- Det er en styrke at kunne starte det hele op fra nyt, siger en af de nyansatte medarbejdere.

Efter at Statens Administration flyttede fra København til Hjørring er 3 ud af fire medarbejdere nyansat. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Da Statens Administration og dets 228 arbejdspladser skulle flytte fra København til Hjørring, flyttede 26-årige Anne-Louise Lopez Bøttger Rasmussen med.

Ikke fordi, hun arbejdede i den statslige styrelse i forvejen, men fordi at hendes drømmejob var blevet slået op som en ledig stilling.

Og de ledige stillinger, dem har der været en del af i de flyttede styrelser.

Tal fra Moderniseringsstyrelsen, som DR Nyheder har fået indsigt i, viser en markant stigning i antallet personaleomsætningen i de flyttede styrelser.

Personaleomsætning er et begreb for, hvor stor gennemstrømningen af medarbejdere er i en virksomhed.

Statens Administration, hvor Anne-Louise Lopez Bøttger Rasmussen er blevet ansat, har indenfor det seneste år oplevet en personaleomsætning på hele 73,2 procent.

Det høje tal betyder altså, at næsten tre ud af fire medarbejdere i styrelsen er nyansatte. Og det er væsentligt højere end gennemsnittet for hele staten på 13,5 procent.

I de fire styrelser, som DR Nyheder har fået tal på, er det kun lidt over halvdelen, som er flyttet med arbejdspladsen. Regeringen vurderede dog selv i oktober, at det kun er cirka 23 procent af de flyttede arbejdspladser, der er besat af medarbejdere, der er flyttet med deres arbejdsplads eller pendler.

For Anne-Louise Lopez Bøttger Rasmussen har den store udskiftning af medarbejdere dog ikke ubestridt noget skidt.

- Det, at man kan være med til at starte noget op fra bunden, og der ikke kommer nogen og fortæller, at sådan plejer det at være, eller sådan skal vi gøre, ser jeg som en fordel, siger hun.

- Det var bare at springe ud i det

Hos Anne-Louise Lopez Bøttger Rasmussen var det udsigten til et drømmejob, der matchede perfekt med hendes uddannelsesprofil, som fik hende til at rykke teltpælene op og flytte til Hjørring. Dette på trods af, at hun ikke kendte en eneste person i byen.

- Jeg tror ikke, jeg tænkte så meget over det. Jeg så det som en oplevelse og en mulighed, siger hun.

Siden Anne-Louise Lopez Bøttger Rasmussen er flyttet til Hjørring har hun blandt andet brugt sin fritid på at være med i venligboerne, starte til kor og være med til at starte en lokalafdeling af partiet Alternativet. Ting, som hun ikke fik gjort i København. (Foto: © (Still fra video), dr)

Hun har nu arbejdet i byen i snart et år. Et år, som hun på alle måder betragter positivt.

- Der har været mange nye oplevelser. Jeg har gjort ting, jeg ikke fik gjort i København. Jeg er med i alle mulige frivillige organisationer, fortæller hun.

På trods af, at Anne-Louise Lopez Bøttger Rasmussen har brugt en stor del af sine weekender i København efter flytningen, så påpeger hun, at det er vigtigt, at man selv gør en indsats for at falde til.

- Det er dejligt, jeg kan tage til København. Men der skal jo være en balance i det, for man skal skabe sin base her, så man kan få udnyttet alt det fantastiske, der også er ved det her sted, siger hun.

Udvalgte styrelser

  • DR Nyheder har anmodet Moderniseringsstyrelsen om tal for personaleomsætning af de hele styrelser, hvor flytningen af arbejdspladserne er afsluttet.

  • Det drejer sig om 10 styrelser: Statens Administration, Nævnenes Hus, Spillemyndigheden, Forsvarets Søopmålere, Rådet for Socialt Udsatte, Socialstyrelsen, Naturstyrelsen, Færdselsstyrelsen og Taksationssekretariatet, Geodatastyrelsen og Civilstyrelsen.

  • Ud af disse har det været muligt at finde tal fra fire styrelser. Det drejer sig om Statens Administration, Spillemyndigheden, Socialstyrelsen og Civilstyrelsen.

  • De resterende styrelser findes der ikke tal for, da de enten er nye styrelser, styrelser med færre end 10 medarbejdere eller har fået en ny struktur.