Nye metoder i jagten på Tvindtoppen

På femte år er Tvind-imperiets stifter Mogens Amdi Petersen og hans nærmeste forsvundet. Nu bliver han efterlyst i Statstidende.

Tvindimperiets stifter Mogens Amdi Petersen er ikke set i Danmark de seneste fem år. (Foto: Bo Amstrup)

Anklagemyndigheden forsøger på femte år at finde Tvind-imperiets stifter Mogens Amdi Petersen og hans nærmeste, så de kan stilles for retten i en ankesag om groft skattesvig og underslæb.

I 2006 blev Mogens Amdi Petersen og tre af hans nærmeste frikendt af byretten i forbindelse med en retssag om groft skattesvig og underslæb. Inden anklageren nåede at anke sagen forsvandt alle på nær Poul Jørgensen ud af Danmark. Poul Jørgensen fik senere to et halvt års fængsel.

- Vi har reageret på de relevante og ikke relevante henvendelser, vi har fået fra borgere og pressen, og alt sammen har desværre ikke givet noget resultat. Vi har stadigvæk ikke opnået kontakt med de pågældende, fortæller statsadvokat Kirsten Dyrman.

Forsvundet fra jordens overflade

Mens Tvind altså har succes i udlandet. Så tager myndighederne herhjemme nu nye udsædvanlige metoder i brug i jagten på Tvindtoppen. Mogens Amdi Petersen og hans nærmeste er på femte år eftersøgt i en ankesag om groft skattesvig og underslæb. En sag som anklageren nu vil have gennemført, selvom de anklagede er forsvundet fra jordens overflade.

De sidste billeder af Mogens Amdi Petersen stammer fra 2006. Dengang blev han og Tvind-toppen frikendt for underslæb og groft skattesvig for mere end 100 millioner danske kroner.

Men inden anklagemyndigheden kun nå at anke sagen, gik Mogens Amdi Petersen og fire fra lærergruppen under jorden. Siden har myndighederne forsøgt at finde Tvindtoppen - stort set uden resultat.

- Siden 2006, da vi gik i gang med bestræbelserne for at få forkyndt vores ankemeddelelse, har vi udnyttet de midler, der står til vores rådighed: det er Interpol, de almindelige diplomatiske kanaler via Udenrigsministeriet og Justitsministeriet, siger Kirsten Dyrman.

Nu forsøger anklagemyndigheden med et helt nyt og meget usædvanligt træk i jagten på Tvind-toppen. Den har indrykket en forkyndelse om ankesagen i Statstidende, hvor meddelelser om eksempelvis tvangsauktioner og dødsboer kan offentliggøres.

Usædvanlig fremgangsmåde

Normalt skal en forkyndelse i en straffesag overrækkes personligt eller per brev

- Det er om ikke første gang så i hvert fald en meget meget sjælden anvendt fremgangsmåde i en straffesag at indrykke en annonce i en straffesag, men det har vi gjort, fordi vi simpelthen har løbet panden mod en mur alle andre steder og med alle andre regelsæt, siger Kirsten Dyrman.

I Danmark driver Tvind blandt andet et lærerseminar udenfor Ulfborg, opholdssteder og tøjindsamling gennem UFF-containere. I andre dele af verden, blandt andet i Kina, trives forretningseventyret i 100 millionersklassen.

Facebook
Twitter