Nye oplysninger i sag om omskæring: 'Meget stor sandsynlighed for, at der er sket et justitsmord’

I alt fire gynækologer vurderer nu, at to piger slet ikke er omskåret, selvom deres forældre er dømt i sagen.

Et forældrepar fra Fredericia er blevet dømt for at have fået omskåret to af deres døtre, da de var otte og 15 år gamle. (Foto: Grafik af Charlotte Revsbech)

Det var en forkert afgørelse, da et dansk-somalisk forældrepar fra Fredericia i 2018 blev idømt halvandet års fængsel for at få to af deres døtre omskåret.

Det vurderer flere gynækologer, der har undersøgt pigerne, og en juridisk ekspert, der har gennemgået dokumenter i sagen for DR i en ny podcastserie.

Kernespørgsmålet i sagen er, om de to søstre overhovedet er blevet omskåret.

Det afviser pigerne og deres forældre.

Men en retsmedicinsk undersøgelse har fastslået, at pigerne har fået fjernet klitoris og dele af de små kønslæber.

- Vi er blevet beskyldt for noget, der ikke er rigtigt, så jeg kan ikke bare læne mig tilbage og sige, at det er fint nok, for der er slet ikke noget retfærdighed i det, siger den ældste af pigerne, som vi kalder Amira.

Hun er i dag 22 år gammel og medvirker anonymt, da hun gerne vil værne om sit privatliv.

Ekspert ser ingen tegn på omskæring

Familiens forklaring bliver støttet af eksperter på området.

Charlotte Wilken-Jensen, der er ledende overlæge på landets største gynækologiske afdeling på Hvidovre Hospital, har undersøgt begge søstre i 2021.

Altså efter forældrene var blevet dømt i både Retten i Kolding, Vestre Landsret og Højesteret.

Charlotte Wilken-Jensen er med egne ord "helt sikker på", at pigerne ikke er omskåret.

- De har deres klitoris, de har en fuldstændig intakt forhud på deres klitoris, de har de små kønslæber, og de har de store kønslæber. De har alt det, der skal være i de kvindelige kønsorganer, siger Charlotte Wilken-Jensen.

Du kan høre podcastserien 'Det levende bevis' ved at klikke herunder:

  Modsatrettede konklusioner

  Sagen begyndte i 2015, da den ene piges klasselærer blev bekymret for, om pigen var blevet omskåret under en sommerferie i Kenya.

  Klasselæreren sendte derfor en underretning til kommunen.

  Derefter blev sagen politianmeldt.

  Søstrene – der dengang var otte og 15 år blev hentet ind til afhøring og undersøgt af Retsmedicinsk Institut i Odense.

  Her lød konklusionen, at pigerne havde fået fjernet klitoris og fem millimeter af de små kønslæber.

  Undersøgelserne blev optaget på video og var et hovedbevis i retssagen.

  For at styrke deres sag fik forældrene pigerne undersøgt af en gynækolog på et privathospital i Vejle. DR har fået adgang til gynækologens journalnotater, hvor han konkluderer, at pigerne ikke var blevet omskåret.

  'Det er helt vildt alvorligt'

  Allerede inden retssagens begyndelse sad Retten i Kolding dermed med to modsatrettede konklusioner.

  Retten bad derfor om en vurdering fra Retslægerådet, der er domstolenes ekspertorgan, som kan give lægefaglige skøn i retssager.

  Hos Retslægerådet konkluderede tre retslæger på baggrund af journalnotater og videooptagelser, at pigerne var omskåret.

  Men den konklusion er forkert, mener Charlotte Wilken-Jensen.

  Hun er den seneste af i alt fire gynækologer herunder en af verdens førende eksperter i omskæring der har undersøgt pigerne og er nået til en anden konklusion end Retslægerådet.

  Derudover har Charlotte Wilken-Jensen også set en af de oprindelige videooptagelser fra Retsmedicinsk Institut igennem.

  Hun påpeger, at optagelserne viser Amiras underliv, fire måneder efter hun ifølge den retsmedicinske vurdering var blevet omskåret.

  - Det ville være helt usandsynligt, at man ikke ville kunne se, at der har været skåret, siger Charlotte Wilken-Jensen og tilføjer:

  - Jeg føler så stærkt for, at der er sket en stor uretfærdighed. Og lige så stærkt, som jeg kæmper imod omskæring, så synes jeg også, at det er helt vildt alvorligt og kan være ødelæggende for en familie at anklage forældre for at have omskåret deres børn.

  FAKTA: DOMSTOLENES AFGØRELSER

  • I 2017 idømte Retten i Kolding begge forældre halvandet års fængsel for at have fået pigerne omskåret et ukendt sted i Afrika.

  • Sagen blev anket til Vestre Landsret, hvor forældrene blev idømt ni måneders fængsel.

  • I 2018 var sagen for Højesteret, der idømte parret halvandet års fængsel. Moren blev også idømt betinget udvisning af Danmark med en prøvetid på to år.

  • Begge forældre har afsonet deres straffe.

  Juraekspert: Sagen bør genoptages

  Professor emerita fra Juridisk Fakultet på Københavns Universitet Eva Smith understreger, at det er meget usædvanligt, at der i Danmark bliver sat spørgsmålstegn ved domme.

  Særligt når en sag er nået til domfældelse i Højesteret.

  Alligevel mener hun, at sagen bør sendes tilbage til byretten og gå om.

  - Det er sjældent, at jeg har set en sag, hvor der er så meget, der tyder på, at domstolenes første afgørelse var forkert, siger Eva Smith, der har gennemgået flere dokumenter fra sagen, som DR har fået aktindsigt i.

  Eva Smith mener, at retten blandt andet bør tage stilling til Charlotte Wilken-Jensens undersøgelse af søstrene og vurdering af de videooptagelser, der indgik som et hovedbevis i sagen.

  Oplysninger, som ingen af domstolene hidtil har taget stilling til.

  - Der er meget stor sandsynlighed for, at der er sket et justitsmord imod de forældre, siger Eva Smith.

  Har forsøgt at få genoptaget sagen

  Sydøstjyllands Politi afviser at stille op til interview, men skriver til DR, at hovedparten af indsigelserne mod dommen har indgået i retssagen.

  - De relevante indvendinger ses således at være prøvet flere gange af den dømmende magt, skriver Sydøstjyllands Politi, der også påpeger, at sagen har været prøvet ved tre retsinstanser.

  Politiet tilføjer, at forældreparret kan anmode om at få genoptaget sagen, hvis de mener, at der er fremkommet nye beviser.

  En sådan anmodning skal rettes til Den Særlige Klageret. Det er den instans, der tager stilling til genoptagelse af straffesager.

  Forældreparret har tidligere anmodet klageretten om at få deres sag genoptaget, men der fik de afslag.

  Nu håber deres datter Amira, som sagen handler om, at Charlotte Wilken-Jensens vurderinger kan få Den Særlige Klageret til at sende sagen tilbage til byretten.

  - Det er jo ikke mig, der er dømt, det er mine forældre. Og det er to uskyldige forældre, der er dømt for noget, de slet ikke har gjort, og for noget der ikke er sket, siger Amira.

  Ingen kommentarer fra domstolene

  Retslægerådet vil ikke stille op til interview eller kommentere på konkrete sager. Men rådets formand, professor Søren Jacobsen fra Rigshospitalet, skriver til DR:

  - Rådet afgiver udtalelse i sager, hvor rådet af en offentlig myndighed anmodes om at besvare konkrete spørgsmål. Retslægerådets udtalelser angår desuden alene sagens lægelige aspekter. Retslægerådets udtalelser er således lægelige skøn, som domstolene kan vælge at lægge mere eller mindre vægt på i deres afgørelser.

  Retsmedicinsk Institut ved Syddansk Universitet, Retten i Kolding, Vestre Landsret, Højesteret og Den Særlige Klageret afviser at stille op til interview.

  Klasselæreren, der lavede den oprindelige underretning, ønsker heller ikke at kommentere sagen.

  Amiras forældre og lillesøster har overladt det til Amira at fortælle familiens historie.