Nye regler for optagelse ved universiteter

Videnskabsminister Helge Sander (V) har sendt bekendtgørelse om nye optagelsesregler i høring. Kvote 2 beskæres - til gengæld kommer kvote 1b ind. Reglerne vil efter planen træde i kraft i sommeren 2008.

Videnskabsminister Helge Sander har sendt en bekendtgørelse omnye optagelsesregler for universiteterne i høring. Ifølge forslagetvil kvote 2-ordningen ved optag til universiteterne blive skåretkraftigt til, mens en ny kvote 1b-ordning skal belønne godeskriftlige karakterer i gymnasiet.

Kernen i ministerens udspil er at satse mere på faglighed iforhold til optagelsen og samtidig fjerne det pointræs, der harværet knyttet til kvote 2.

Skal se at komme i gang

- Vi skal undgå, at de unge skal bruge ind til flere år på ofteirrelevante aktiviteter, så de i stedet kommer i gang direkte fragymnasiet eller efter et sabbatår, siger Helge Sander.

Forslaget til nye regler vil betyde en forøgelse af pladserne ikvote 1, hvor karaktergennemsnit fra f.eks. gymnasiet bliver denudslagsgivende faktor. Samtidig hæves de specifikke adgangskrav.Det betyder for eksempel, at en ansøger til engelskstudiet påuniversitetet også skal have haft engelsk på A-niveau i gymnasiet.Ifølge ministeren skal dette skabe en større sammenhæng mellem defaglige niveauer i ungdomsuddannelser og på universitetet.

- På en række uddannelser er der for stor forskel på, hvad ungekan fra gymnasiet og det, de skal kunne, når de starter pågymnasiet, siger Helge Sander.

Slut med pointjagt

Kvote 2-ordningen, der giver adgang på andre kriterier end blotkaraktererne, fortsætter, men ansøgerne skal vurderes individueltaf universiteterne, så en egentlig pointjagt gøres overflødig.Samtidig vil der som udgangspunkt være tale om en fordeling med 90procent af pladserne til kvote 1 og 10 procent til kvote 2.

Den nye ordning 1b er til ansøgere, der ikke er optaget efterkvote 1-ordningen i første omgang. De får en ny chance, idet man ianden omgang vil få forbedret sit gennemsnit, hvis man har godekarakterer ved de skriftlige prøver i gymnasiet.

De nye regler skal efter planen træde i kraft i sommeren2008.

Facebook
Twitter