Nye restriktioner skal dæmpe coronasmitten: 'Antallet af indlagte kan være fordoblet til jul'

Sundhedsstyrelsen har tidligere peget på, at der er stor risiko for overbelastning af sundhedsvæsenet til vinter.

Selvom kurverne over indlagte med coronavirus minder om hinanden, så adskiller den nuværende situation sig på flere områder fra sidste vinter. (Foto: Ólafur Steinar Gestsson - illustration: Morten Fogde Christensen © Scanpix)

Krav om mundbind flere steder, øget brug af coronapas og kortere varighed af negativ test i coronapasset.

Det er regeringens indstillinger til yderligere coronarestriktioner, som sundhedsminister Magnus Heunicke (S) netop har fremlagt på et pressemøde.

Regeringens indstilling er baseret på anbefalinger fra Epidemikommissionen og skal i morgen godkendes af Epidemiudvalget i Folketinget, før de kan indføres.

Og der er god grund til de skærpede restriktioner, når man ser på især antallet af indlagte med coronavirus i Danmark.

Det vurderer Viggo Andreasen, der er lektor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø, hvor han blandt andet forsker i matematisk epidemiologi. Han er en del af referencegruppen, som myndighederne rådfører sig med i forhold til coronaepidemien herhjemme.

Ifølge ham taler de seneste ugers stigning i antallet af indlagte sit tydelig sprog: Coronaepidemien er i vækst.

- Det er bekymrende, at antallet af indlagte patienter har krydset 400, og at det stadig er på vej op, siger han.

Erfaringerne viser nemlig, at der går omkring en-to uger, fra man bliver smittet med coronavirus, til man bliver indlagt. Så selv hvis vi helt holdt op med at smitte hinanden i morgen, så er stigningen allerede skabt, forklarer Viggo Andreasen.

- Hvis vi fremskriver stigningen, som vi har nu, så ser det ud til, at antallet af indlagte vil være fordoblet til jul.

Modeller peger i samme retning

Viggo Andreasen er langt fra den eneste, der peger på, at antallet af indlagte vil stige, hvis ikke man gør noget i forhold til at holde styr på coronasmitten.

Statens Serum Instituts ekspertgruppe for matematisk modellering af covid-19 har i deres seneste beregninger fra 2. november vurderet, at smittetallet i starten af december vil kunne være på 2.000-4.500 smittede om dagen.

De seneste dage har smittetallet været over 4.000. Det høje smittetryk vurderes af ekspertgruppen at betyde, at "der kan være mellem 60-160 nye indlagte hver dag."

Konsekvenser for sundhedsvæsenet

I sidste ende kommer smittetal og restriktioner an på, om sundhedsvæsenet kan håndtere de indlagte.

I Region Sjælland har man for anden gang på bare en uge valgt at skrue op for beredskabet, hvilket betyder, at man blandt andet forhøjer antallet af senge- og intensivpladser til coronapatienter.

Det betyder, at mellem 50 og 70 procent af alle planlagte operationer og aftaler udskydes på ubestemt tid.

I de resterende fire regioner aflyser man også planlagte operationer, men her er faldet i aktivitet mindre og på omkring 20 procent.

Det ligger i tråd med, at Sundhedsstyrelsen i begyndelsen af november meldte ud, at der var stor risiko for overbelastning af sundhedsvæsenet i efteråret og vinteren.

I et notat peger Sundhedsstyrelsen på fire forskellige scenarier, alt efter hvor mange indlagte der er med corona, og hvor mange der er på intensiv.

Adskiller sig på flere områder

Selvom kurven for indlagte med corona fra 1. oktober til nu minder en hel del om sidste efterår og vinters kurve, så adskiller situationen sig nu på flere væsentlige punkter, fortæller Viggo Andreasen.

Det største lyspunkt ifølge ham er ikke overraskende vaccinerne mod corona, hvor mange ældre og sårbare allerede har fået tredje stik. Vaccinerne har blandt andet betydet, at patienterne er indlagt i kortere tid.

Derudover har Danmark netop afsat 450 millioner kroner til to nye typer piller, som kan reducere risikoen for alvorlig sygdom, hvis man er smittet med coronavirus. Og så har erfaringen vist, at vi kan skrue ned for smitten med restriktioner.

Alle tre ting kan ifølge Viggo Andreasen være med til at bøje kurven den anden vej, hvorfor der ifølge ham ikke er behov for en massiv nedlukning som sidste vinter.

- Vores behov for dæmpning af smittespredningen er væsentligt mindre end sidste år, siger han.

På den anden side har vi også nogle andre udfordringer nu end sidste vinter.

Viggo Andreasen er lektor ved Roskilde Univeristet med speciale i matematisk epidemiologi. (© DR)

Langt fra nok

Der er nemlig langt flere akutte patienter i et åbent samfund end ved nedlukningen. Derudover risikerer vi at blive ramt af en influenzaepidemi, som ifølge Sundhedsstyrelsen vil gøre ondt værre på sygehusene.

Og så er der skolebørn mellem 6 og 11 år, der ikke er vaccinerede, og hvor smitten er stor, men hvor det er meget svært at gribe ind, siger Viggo Andreasen.

- Erfaringer fra tidligere nelukninger er, at det virkelig er en hjørnesten i vores samfund, at der er pasning af børn i den alder.

Sidst, men ikke mindst har vi haft en sygeplejerskekonflikt, ligesom man mange steder i landet har ubesatte stillinger.

Derfor var den seneste genindførsel af coronapasset heller ikke nok, mener Viggo Andreasen.

- Coronapasset har ikke haft så stor en indflydelse, at det for alvor har stoppet epidemiens udvikling. Det kunne man godt have anet på forhånd, for det er på flere måder udtømt i forhold til det, vi brugte i foråret.

Store regionale forskelle

Mens man altså i Region Sjælland er så pressede, at man må udskyde operationer og behandlinger, så er situationen ikke så kritisk, hvis man tager til Jylland - i hvert fald ikke endnu.

Det fortæller Lars Østergaard, der er professor og ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.

- Problemets omfang i Aarhus er mindre per 100.000 indbygger, end det man ser hovedstaden og på Sjælland. En forklaring kan være, at det er der, det hele startede, og vi andre bare kan vente på, at det kommer til os.

Lars Østergaard er professor og ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital. (© DR)

Incidensen per 100.000 indbyggere i Region Midtjylland er på 321, mens den er på 713 i Region Hovedstaden og 508 i Region Sjælland.

Og hvis smitten bliver ved med at stige, er det vigtigt at have en plan, siger Lars Østergaard.

- Det vigtigste er at sørge for at få lavet nogle planer, der holder så godt som muligt, så både patienter og medarbejdere har det godt.

FacebookTwitter