Nye tal: Antallet af truede dyre- og plantearter i Danmark stiger

Der er godt 4.500 truede planter og dyr i Danmark, viser Rødliste.

(ARKIV) Det går tilbage for biodiversiteten, viser Rødlisten 2019. Der er flere arter, der er truet nu end tidligere. (Foto: © JAN JØRGENSEN, Scanpix)

Der er flere truede plante-, svampe- og dyrearter end tidligere i Danmark. Det viser den seneste Rødliste. Det er en liste, der gør status over truede dyr, plante og svampearter i Danmark.

Blandt andre snudebiller er markant mere truet nu end tidligere.

Den danske Rødliste omfatter nu 13.300 arter. Det er stigning på 1.300 arter fra Rødlisten i 2010. De 13.000 arter, der er blevet undersøgt tilsvarer, godt en tredjedel af det samlede antal arter i Danmark.

Overordnet er konklusionen, at arterne generelt er blevet mere truede. Nu er godt 4.500 dyr kategoriserede som truede. Fortæller Jesper Erenskjold Moeslund, forsker ved Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet, som står bag Rødlisten i Danmark.

- Vi har undersøgt flere end 13.000 dyrearter, og vi kommer frem til, at der samlet set er en lille stigning i, hvor truede de er. 2020 er biodiversitetens år, og vi har en national målsætning om at mindske antallet af truede arter. Så det går den forkerte vej, siger han.

'Fra slemt til værre'

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, er temmelig bekymret. Hun siger, at det med dagens Rødliste er gået fra slemt til værre:

Maria Reumert Gjerding, præsident, Danmarks Naturfredningsforening (Foto: © NIELS AHLMANN OLESEN, Scanpix)

- Den nye Rødliste slår en stor streg under det faktum, at den danske naturindsats har fejlet det sidste årti. Udviklingen går fra slemt til værre, siger hun.

Det er Jesper Erenskjold Moeslund enig i, men han tilføjer:

- Det er ikke verdens undergang. Det er ikke alle dyrene, der har en funktion. Og vi er ikke afhængige af dem som menneskehed. Så det er rigtigt, at der er en lille stigning, og at det går den forkerte vej, siger han.

Svampe i Ørnhøj i Midtjylland. Danske plante-, dyre- og svampearter er blevet mere truede. (Foto: © Johan gadegaard, Scanpix)

Hvad er en Rødliste?

En Rødliste er en oversigt over vurderinger af arters risiko for at uddø. Disse vurderinger foretages på baggrund af et sæt internationale regler og kriterier, der fastsættes af organisationen International Union for Conservation of Nature (IUCN)

Alle lande, der har skrevet under på biodiversitetskonventionen, er forpligtede til at identificere bestanddele af den biologiske mangfoldighed, der er af betydning for dens bevaring og bæredygtighed.

Derfor har også andre lande deres egne rødlister, hvor man opgør arternes trusselsniveau på en række kategorier, herunder om den er truet, uddød i dele af landet, mv.

- Det er i Danmark særligt karplanter, fugle, svirrefluer og snurrebiller, der er blandt de arter, der er blevet mere truet end sidst, siger Jesper Erenskjold Moeslund.

- Omvendt går det bedre for guldsmede. Det sker, fordi vi har haft gode indsatser omkring vandmiljø, hvor guldsmedene lever. Det kan være en del af forklaringen, fortsætter han.

(ARKIV) Rødlisten omfatter omkring 13.300 dyr, planter og svampe. (Foto: © Jens nøRgaard Larsen, Scanpix)

Mere natur, tak

Ser man på de aktuelle trends for truede og næsten truede arter, er cirka 2,5 procent af arterne i fremgang, mens lidt over 15 procent vurderes at være i tilbagegang, oplyser Jesper Erenskjold Moeslund:

- Hvis man skal vende udviklingen, skal man give naturen mere plads. Og det er meget positivt, at man planlægger at udlægge endnu mere urørt skov, og at man får flere sammenhængende naturområder, hvor der ikke skal dyrkes afgrøder.

Listen omfatter karplanter, svampe, mosser, laver, fugle, pattedyr, fisk, padder, krybdyr, sommerfugle, bier, guldsmede, græshopper, døgnfluer, vårfluer, slørvinger, adskillige grupper af biller, græshopper, svirrefluer og edderkopper.

Opdateret med flere tal klokken 13:37.