Nye tal: Indvandrere og efterkommere fylder i statistikken

14 procent af kriminaliteten i Danmark bliver begået af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande.

Når der bliver begået kriminalitet i Danmark, er det i 82 procent af tilfældene personer af dansk oprindelse, der står bag.

Men indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande ligger - som tidligere år - højt i kriminalitetsstatistikkerne over dømte personer, viser den årlige rapport 'Indvandrere i Danmark', som Danmarks Statistik netop har udgivet.

Her er de vigtigste tal i rapporten.

Hvem begår kriminalitet i Danmark?

 • I alt blev 157.610 personer sidste år dømt for at have brudt loven. Heraf var 76 procent mænd og 23 procent kvinder

 • Samlet set - både mænd og kvinder - blev kriminaliteten i 82 procent af tilfældene begået af personer med dansk oprindelse

 • Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande stod bag 14 procent af tilfældene

 • De sidste fire procent blev begået af indvandrere og efterkommere fra andre vestlige lande.

Hvem fylder mest i statistikken?

Når man opgør kriminaliteten i forhold til, hvor stor en andel af befolkningen en gruppe udgør, er især mandlige indvandrere og efterkommere overrepræsenterede.

I statistikkens verden kalder man det et kriminalitetsindeks, hvor indeks 100 svarer til alle mænd i Danmark. Her er kriminalitetsindekset for de forskellige grupper mænd.

 • Efterkommere fra ikke-vestlige har et indeks på 237, hvilket svarer til, at deres kriminalitetsniveau er 137 procent højere end den samlede mandlige befolkning.

 • For indvandrere fra ikke-vestlige lande er det 118

 • For mænd med dansk oprindelse er det 97

 • For efterkommere fra vestlige lande 105

 • For indvandrere fra ikke-vestlige lande er det 61

Er tallene steget eller faldet?

Tallene i rapporten går kun to år tilbage. På de år er det gået både op og ned alt efter, hvilket grupper man kigger på. Tallene viser, at der er forskel på indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, hvor efterkommerne begår mere kriminalitet end indvandrerne.

 • For indvandrere fra ikke-vestlige lande er kriminaliteten falder. For to år siden lå kriminalitetsindekset på 127, mens det nu er på 118

 • For efterkommere fra ikke-vestlige lande er det derimod stedet fra 220 til 237 i dag.

 • For personer med dansk oprindelse har der været et fald fra 98 til 97 i dag

 • For indvandrere fra vestlige lande har der været en stigning fra 54 til 61

 • For efterkommere fra vestlige lande har der været et fald fra 108 til 105

Hvor kommer de forskellige grupper fra?

Ser man på, hvilke lande de forskellige indvandrere og efterkommere i kriminalitetsstatistikken kommer fra, topper Libanon, Somalia, Marokko, Syrien, Pakistan, Irak, Tyrkiet og Afghanistan listen.

Der er dog stor forskel på landene. Ligesom der også her viser sig en stor forskel på efterkommere og indvandrere.

 • Mænd med oprindelse i Libanon har de højeste kriminalitetsindeks. Især efterkommerne boner ud. Her er indekset på 359.

 • Den største forskel er mellem syriske efterkommere og indvandrere, hvor efterkommere har et indeks, der er seks gange højere end for indvandrerne.

Hvad er vigtigt at vide om statistikken?

Statistikken fra Danmarks Statistik viser kriminaliteten blandt indvandrere og efterkommere i forhold til resten af befolkningen. Det siger ikke noget om, hvorvidt kriminaliteten som sådan er faldet eller steget i de forskellige grupper, men hvor kriminelle de er i forhold til resten af befolkningen.

Der er taget højde for, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere generelt er yngre og har lavere socioøkonomisk status, når man sammenligner med resten af befolkningen.

- I beregningen tager vi højde for, at det er en gruppe, der er sammensat anderledes. Vi ved, at unge mennesker er mere kriminelle end ældre. Og vi ved, at folk, der er uden for arbejdsmarkedet, er mere kriminelle end folk, der har en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, siger Lisbeth Laursen fra Danmarks Statistik.

Statistikken dækker over alle domme for lovovertrædelser. De fleste overtrædelser er af færdselsloven.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter