Nye tal: Over 15.000 giftgrunde i Danmark

Stigning i antallet af giftgrunde på landsplan bekymrer ekspert, der efterlyser mere oprydning.

Bunken af forureningssager vokser og vokser. (© DR)

Giftige kemikalier og farlige tungmetaller. Miljømyndighederne opdager hele tiden flere og flere forurenede grunde, hvor jorden kan være decideret giftig og kan true mennesker og drikkevand.Det viser nye tal, som Miljøministeriet endnu ikke har offentliggjort.

I alt har regionerne kortlagt 15.159 forurenede grunde i hele landet. Det er en stor stigning: I runde tal er der kommet cirka 1000 forureningssager til hvert år siden 2007.Langt størstedelen er "fortidens synder" - blandt andet gamle industrigrunde, der først nu bliver opdaget og undersøgt for giftstoffer.Oprydning på langt færre grundeMen regionerne renser ikke op i lige så mange giftgrunde, som der hvert år kommer nye forureningssager ind. I 2011 startede regionerne således oprensning på 119 forurenede lokationer, viser de nye tal. Det bekymrer professor i miljøret ved Københavns Universitet, Peter Pagh.Mere oprydning - mindre kortlægningHan mener, at regionerne burde bruge flere ressourcer på at rense jord - og færre på at kortlægge flere og flere jordforureningssager, der alligevel risikerer at samle støv i årevis:- Når vi ved, at der er nogen forureninger, som er alvorlige og ganske omfattende, så synes jeg, det virker mest logisk at bruge ressourcerne på først og fremmest at sætte ind over for det. Frem for at blive ved med at undersøge og kortlægge, om der skulle være en eller anden marginal forurening et eller andet sted, siger professoren.Dyr kortlægningHan henviser til behovet for at få ryddet op i en række store og milliondyre forureninger, som regionerne har kortlagt, men ikke har penge til at rense op - blandt andet fordi kortlægningsprocessen lægger beslag på enorme ressourcer.

I 2011 brugte regionerne således 115 mio. kr. alene på at undersøge og registrere nye adresser med giftstoffer i jorden. Til sammenligning var regionernes samlede jordforureningsbudget i 2011 på 420 mio. kr.Nødvendigt at kortlæggeRegionalpolitisk direktør i Danske Regioner, Gitte Bengtsson, anerkender Peter Paghs pointe og hilser diskussionen velkommen.Men hun fastholder, at det er nødvendigt at blive ved med at finde, undersøge og kortlægge flere forurenede grunde, selv om de ikke nødvendigvis alle sammen bliver renset op.- Hvis vi ikke bliver ved med at undersøge og kortlægge, risikerer vi at overse alvorlige forureninger, der stadig gemmer sig derude, og som virkelig truer sundheden og drikkevandet, og hvor en oprensning er nødvendig, siger Gitte Bengtsson.Det har ikke været muligt at få en kommentar fra regionsrådsformand, Bent Hansen (S), der har det øverste politiske ansvar i regionerne for håndteringen af forureningssager.

Facebook
Twitter