Nye veje, nye skinner, nye stærekasser: Se den store plan for infrastruktur i Danmark

Få det detaljerede overblik over regeringens udspil til en infrastrukturaftale.

Det er de her - vejene - der har flest penge i vente i regeringens udspil til en infrastrukturplan frem mod 2035. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

106.

Så mange milliarder skal der kastes efter nye infrastrukturprojekter frem mod 2035 i det udspil til en infrastrukturplan, som regeringen tidligere i dag præsenterede.

Og de fleste af dem går til veje og bilisme. 47 af milliarderne er således afsat til ekstra vejstrækninger, mens den kollektive trafik får lidt mindre - 40 milliarder kroner.

Allerede i aftes kom dele af planen, 'Danmark Fremad' frem, men med dagens præsentation kan man selv gå på opdagelse i planens 52 sider.

Infrastrukturplanen er et udspil til forhandling, og derfor er det ikke sikkert, at alt heri gennemføres. Transportminister Benny Engelbrecht (S) har tidligere slået fast, at han ønsker en bred aftale med partierne i Folketinget om fremtidens infrastruktur.

Bredere motorveje og flere tunneller

Her er nogle af motorvejsprojekter, som regeringen vil bygge i det nye udspil.

47 milliarder er afsat til vejprojekter. De skal blandt andet bruges på følgende projekter:

 • Frederikssundsmotorvejens 3. etape skal gennemføres. Det vil føre motorvejen fra omkring Ballerup og hele vejen til Frederikssund.

 • På samme måde skal Kalundborgmotorvejen føres hele vejen til Kalundborg. Lige nu stopper den omkring Regstrup.

 • Motorveje skal udbygges og udvides blandt andet omkring Herning, Aarhus, mellem Vejle og Skanderborg, syd om Odense, rundt om København, mod Øresundsbroen.

 • Samtidig vil regeringen igangsætte en ny undersøgelse af en mulig forbindelse mellem Fyn og Als i det sønderjyske samt en undersøgelse af en potentiel udvidelse af Vejlefjordbroen.

Derudover lægger regeringen op til flere bro- og tunnelprojekter:

 • En tredje Limfjordsforbindelse ved Aalborg, der skal gå over øen Egholm.

 • En tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus.

En masse jernbane - og aflysning af en omdiskuteret bane til Billund

Lige omkring 40 milliarder er afsat til den kollektive trafik - og det er især togdrift og jernbane, der får gavn af dem.

 • En ny jernbane, en højhastighedsbane, skal give hurtigere jernbanetrafik over Vestfyn.

 • Så skal der afgå flere hurtige togafgange i myldretiden mellem Øst- og Vestdanmark.

 • Der skal sikres billigere billetter for pensionister, samt billigere Undgomskort.

 • Togkapaciteten omkring Ringsted skal udvides, mens jernbanenettet også skal opgraderes, så tog kan komme 12 minutter hurtigere mellem København og Odense.

 • Der skal ske en fremtidssikring af Aarhus Hovedbanegård og en forenkling af Københavns Hovedbanegård for henholdsvis at klargøre førstnævnte til eltog og forhindre forsinkelser på sidstnævnte.

 • Regeringen vil fremrykke byggeriet af jernbanestrækningen fra Nykøbing Falster til Holeby i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen.

 • Området omkring København skal også forbindes bedre, så passagerer ikke er lige så afhængige af S-tog-nettet, der kræver, at man skal ind til København for at skifte linje. Herunder lægger regeringen op til på sigt at have ubemandede S-tog, samt S-tog helt til Roskilde.

 • Regeringen lægger i aftalen op til at skrotte den meget omdiskuterede jernbane til Billund Lufthavn, som var en del af sidste regerings infrastrukturplan.

 • Og som rosinen i pølseenden foreslår regeringen et slags interrailpas for Danmark, så man kan rejse frit rundt i landet i otte dage for 399 kroner som voksen og 299 kroner for unge.

Til gengæld må togrejsende i Jylland se langt efter opgraderinger af skinnerne i den nye plan. De opgraderinger er ellers forudsætningen for at bringe rejsetiden ned på én time mellem Odense, Aarhus og Aalborg.

Ladestandere, cykler og flere stærekasser

En del af udspillet handler om at skabe mere tryghed på vejene. Det skal flere stærekasser hjælpe med. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Udover vejene og jernbanerne er der en masse yderligere punkter i planen.

 • For eksempel vil regeringen afsætte en halv milliard til at opsætte flere ladestandere for elbiler over hele landet - og flere andre indsatser for at gøre elbilkørsel mere attraktivt.

 • Cykelinfrastrukturen skal også forbedres, blandt andet gennem flere stativer ved stationer og stoppesteder.

 • Flere støjskærme rundt omkring til at minimere larm fra store veje.

 • Regeringen vil også give landets største byer lov til at holde bilfri søndag i tidsrummet 9.00-20.00, så der er mere plads til at bruge byen.

 • 250 millioner kroner skal også afsættes til at skabe mere liv og tryghed på togstationer landet over.

 • Og så vil de sætte flere stærekasser op til at blitze hurtigtkørende biler på "farlige" stats- og kommuneveje.

Rettelse: Kortet med jernbaner er blevet rettet, da der ved en fejl var byttet om på placeringerne af Skjern og Holstebro.

FacebookTwitter