Nye vindmølleparker i danske farvande

Der skal nu findes nye steder, som er velegnede til at opstille havvindmøller. Østersøen ved Sydfalster, Omø Stålgrunde i Storebælt og et område i Kattegat syd for Læsø er i søgelyset.

Nye havvindemølleparker er på vej. (Foto: DR © DR)

Der skal nu findes nye steder, hvor der kan placeres havvindmølleparker.

Et særligt udvalg under Energistyrelsen får opgaven med at fine de nye steder.

Horns Rev i Nordsøen ud for Blåvands Huk og Rødsand i Østersøen syd for Lolland huser for øjeblikket hver en vindmøllepark, og begge steder er en ny park under projektering.

Østersøen, Storebælt og Kattegat i søgelyset

Derudover har Østersøen ved Sydfalster, Omø Stålgrunde i Storebælt og et område i Kattegat syd for Læsø været i søgelyset i den hidtidige havvindmøllehandlingsplan fra 1997.

Den skal nu opdateres. Udvalget skal se på, om blandt andet udviklingen af nye, store vindmøller og nye måder at støbe fundamenter på har gjort andre placeringer hensigtsmæssige.

Udvalget skal også pege på lokaliteter, hvor vindmølleindustrien kan få lov til at afprøve forsøgsmøller og nye fundamenter til havvindmøller.

Plan klar til efteråret

Desuden skal udvalget se på, hvordan nye vindkraftværker på havet kan tilsluttes elnettet på den mest effektive og økonomiske måde.

Endelig skal udvalget se på, hvordan de eksisterende havvindmølleparker har påvirket miljøet, så som fiskeri, dyreliv, fugle og rekreative aktiviteter. Begge steder har der været et miljøovervågningsprogram.

Udvalget skal være færdig med sit arbejde til efteråret. Energistyrelsen sidder for bordenden, mens de højst 10 medlemmer kommer fra Energinet.dk, Risø, Skov- og Naturstyrelsen og Søfartsstyrelsen.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter