Skal retten til abort være helt fri? WHO vil afskaffe tidsgrænser for aborter

Skal det alene være forældrene, som bestemmer, hvornår og hvorfor de vil have en abort?

I USA har der sidste par år været store demonstrationer både for og imod abort i adskillige amerikanske delstater, hvor nye love mod aborter er blevet vedtaget. (Foto: © MICHAEL SPOONEYBARGER, Ritzau Scanpix)

Rettelse: Det fremgik tidligere af artiklen, at grænsen for retten til fri abort i Sverige er 14 uger, men det er nu rettet til 18 uger.

Det er et af tidens helt store debatemner, som Verdenssundhedsorganisationen WHO nu puster til med sine nye retningslinjer for sikker abort.

For mens flere østeuropæiske lande og amerikanske delstater strammer grebet om kvinders ret til abort, så springer WHO nu rammerne for tidligere abort-anbefalinger.

WHO vurderer nemlig i en ny vejledning, at der ikke er noget sundhedsfagligt forkert i at foretage en abort gennem hele graviditeten.

I Danmark står det i Sundhedsloven, at alle gravide har ret til at bestemme, om de vil afbryde en graviditet inden udgangen af 12. graviditetsuge, men hvis det stod til WHO, burde det fremover være lovligt under hele graviditeten.

Og den anbefaling burde vi også følge herhjemme, mener overlæge og professor ved Gynækologisk klinik ved Rigshospitalet Øjvind Lidegaard. Han mener, at beslutningen om abort ene og alene bør være op til forældrene - også efter 12. graviditetsuge.

- Hvis man tvinger forældre til at gennemføre en graviditet mod deres ønske, så har vi en situation, hvor et barn starter sin opvækst med at være uønsket.

- Og de erfaringer, man eksempelvis har fra USA, med børn, der har startet deres liv som uønskede, er dårlige.

'Forældet, at forældrene ikke bestemmer'

I Sverige og Tyskland er grænsen for den fri abort 18 uger. Derfor bør vi følge anbefalingen fra WHO og hæve grænsen markant herhjemme, lyder det fra Øjvind Lidegaard.

Står det til ham, skal det ske ved enten at sætte grænsen på 22 uger, hvor fosteret har udviklet hjerneaktivitet, eller ved at fjerne grænsen helt:

- Jeg har det synspunkt, fordi efter 12 uger, så er det i Danmark et samråd, der skal give tilladelse til aborten. Samrådet består af en gynækolog, en psykiater og en socialrådgiver, og de tre mennesker er så den besluttende myndighed, om et par skal have lov at afbryde en graviditet med et uønsket afkom.

- De fleste forældre har i dag det ønske, fordi der er påvist en sygdom på fosteret. Og i den situation forekommer det mig en smule forældet, at vi ikke lader den besluttende myndighed være forældrene selv, siger Øjvind Lidegaard.

Det synspunkt bakkes op i WHO's abortvejledning. De mener, at kvinder skal kunne få en abort uden godkendelse fra myndigheder eller institutioner.

WHO peger desuden på videnskabelige studier, der viser, at begrænsninger af adgangen til abort ikke har nogen effekt på antallet af foretagne aborter. Og derfor er der ingen grund til at have dem, står der i rapporten.

12, 14 eller 18 uger?

I organisationen Dansk Kvindesamfund er de enige i, at ingen skal tvinges til at gennemføre en uønsket graviditet.

- Men når det så er sagt, så er der bred opbakning til den abortgrænse, vi har i Danmark. Jeg mener dog godt, at vi kan kigge på at hæve abortgrænsen en smule.

Sådan lyder det fra Anja Radeka, der er bestyrelsesmedlem i Dansk kvindesamfund og leder af vidensafdelingen på Dansk Kvindesamfunds krisecentre.

Helt kort fremlægger rapporten, at barrierer som tidsgrænser for aborterne, krav om scanninger og godkendelse fra tredje part kan presse kvinder ud i at få foretaget illegale og usikre aborter.

Dem er der nemlig omkring 25 millioner af om året på verdensplan, hvoraf seks ud af ti kvinder dør af indgrebet, og derfor skal barriererne væk, vurderer WHO.

Men farlige, illegale aborter mener Anja Radeka ikke er det store problem i Danmark, hvor 95 procent af dem, der kontakter abortrådet, får tilladelse til at få en abort.

- De sidste fem procent søger til andre lande som Sverige eller Tyskland eller får sendt nogle piller hjem for at få foretaget en abort. Dem synes jeg godt, vi kan imødekomme mere, siger hun og foreslår at hæve 12 ugers-grænsen.

- Der er intet lægefagligt, der siger, at grænsen skal gå ved de 12 uger. Jeg synes godt, den kunne være højere, siger hun.

Ministerium vil tage vejledning til efterretning

Men for et af medlemmerne i Etisk Råd vejer netop danskernes tilfredshed med de nuværende abortregler tungere end WHO's nye vejledninger.

Sådan lyder det fra Morten Bangsgaard, der som medlem af Etisk Råd er med til at rådgive Folketinget og offentlige myndigheder.

Sidste gang, Rådets 17 medlemmer forholdt sig til, om abortgrænsen efter deres mening skulle udvides, så der blev fri adgang til abort i længere tid end de første 12 uger af graviditeten, var i 2007.

Dengang var flertallet af medlemmerne tilfredse med de eksisterende regler, men da medlemmerne højest kan sidde i Rådet i seks år, er det svært at svare på, hvad de nuværende medlemmer mener om abortgrænsen.

Men ifølge medlemmet Morten Bangsgaard er der ingen grund til at ændre de danske regler om fri abort ved 12. graviditetsuge eller afskaffe abortsamrådet, hvis de 12 uger bliver overskredet.

- Jeg synes, når man ser udmeldingen fra WHO, at det er tankevækkende, hvor bredt accepteret Danmarks abortlovgivning er i befolkningen efter næsten 50 år.

- Der er mange hensyn og mange etiske dilemmaer, jo længere vi bevæger os ind i en graviditet. Derfor tror jeg, at det er fornuftigt, at vi fastholder den model, vi har i Danmark, og som er bredt accepteret, siger han.

Og en ændring af den danske abortlov er da heller ikke umiddelbart i den politiske støbeske, lyder det Sundhedsministeriet, der oplyser til DR, at man har taget WHO's nye retningslinjer om sikker abort til efterretning.

Som udgangspunkt er WHO's vejledninger blot anbefalinger til de 194 medlemslandenes sundhedspolitik og bidrager til at sætte standarden for kvalitet og praksis i verdens sundhed, men er altså ikke jurdisk bindende.

Det er derfor op til de danske politikere, om de vil gøre WHO's anbefalinger til lov i Danmark. Og det vil højst sandsynligt kræve en større offentlig debat om de nuværende regler, lyder det fra Morten Bangsgaard.

Dem holdning istemmer Dansk Kvindesamfunds Anja Radeka, der kommer med sit eget bud på, hvor hun mener abortgrænsen skal ligge i Danmark:

- I Danmark ligger grænsen lavt. Jeg synes, 18 uger et godt bud, men det kræver en samfundsdebat, hvor grænsen skal ligge.