Nyt alarmsystem skal advare EU-lande om dårlige læger

Europæisk alarmsystem sparker nordisk lægeregister til hjørne.

Nyt alarmsystem i EU skal sikre, at læger, der for eksempel har mistet retten til at operere i et EU-land, ikke kan rejse videre og operere i et andet. (Foto: © Elena Goryacheva, ColourBox)

Hvis en læge får frataget eller indskrænket sin autorisation i et EU-land, skal de andre EU-lande som noget nyt automatisk have besked inden for tre dage.

Beskeden vil blive sendt gennem et nyt system, der vil advare om lægerne på tværs af EU-landenes grænser.

Det nye system træder i kraft i januar 2016. Og i morgen bliver et lovforslag, der skal gøre de nye EU-regler til dansk lov, fremlagt i Folketinget.

Et positivt skridt

Det nye alarmsystem bliver som udgangspunkt godt modtaget hos paraplyorganisationen, Danske Patienter.

- Vi ser det egentlig som et positivt skridt, at man løfter det her til et EU-område, fordi læger fra mange EU-lande krydser grænser, siger Annette Wandel, chef for kvalitet og politik i Danske Patienter.

Patientorganisationen er dog samtidig bekymret for, at det nye EU-system vil forhindre, at de nordiske lande bliver bedre til at stoppe de læger, der rejser rundt mellem arbejdspladser i Norden med dårlige sager i bagagen.

- Behov for strammere regler

Annette Wandel henviser til, at politikere i de nordiske lande ofte har udtrykt ønske om, at landene skal udveksle flere oplysninger om dårlige læger. For eksempel når lægerne er sat under tilsyn eller har fået kritik eller advarsler.

Efter EU’s nye regler, som fremover skal gælde, er der først pligt til at informere de andre lande, når man fratager eller indskrænker en læges autorisation.

- Men der går jo mange år, fra en læge har fået det første påbud, til myndighederne egentlig fratager en autorisation, siger Annette Wandel.

Nordisk register pakket ned

I Nordisk Råd har Velfærdsudvalget gentagne gange fremsat et forslag om et fælles nordisk lægeregister.

Tanken med registret har været, at nordiske myndigheder og arbejdsgivere skal kunne se, om læger i Norden har fået kritik og advarsler. Men forslaget om det fælles nordisk register er nu pakket ned.

På Nordisk Råds topmøde, der bliver afholdt i disse dage, er der indgået et kompromis om, at man vil bruge de næste to år på at vurdere, om EU’s alarmsystem er tilstrækkeligt til at opretholde patienternes sikkerhed.

Hvis EU’s alarmsystem viser sig utilstrækkeligt ”bør de nordiske lande overveje at indføre et nordisk elektronisk register”, har Velfærdsudvalget afgjort.

Nordisk overenskomst ophævet

De nye EU-regler har samtidig fået de nordiske regeringer til at beslutte, at de vil ophæve en aftale mellem de nordiske lande, der siden 1994 har forpligtet landene til at sende oplysninger til hinanden, når en læge får frataget eller indskrænket sin autorisation.

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) siger til DR Nyheder, at hun ikke har slækket på ambitionerne om at sætte en stopper for læger, der rejser rundt mellem lande og er til fare for patienter.

- Vi ønsker ikke at forringe informationsudvekslingen på tværs af landene, og derfor er den danske holdning også, at de nordiske lande bør drøfte, hvordan vi kan udveksle oplysninger ud over dem, vi er forpligtede til efter EU-direktivet, siger hun.

Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, kalder det ”fint”, at der nu kommer et europæisk alarmsystem, men mener, at de nordiske regler bliver sløjfet for tidligt.

- Det er selvfølgelig fornuftigt at have regler på EU-niveau, og det kan virke som en naturlig konsekvens at ophæve aftaler på det nordiske område. Men jeg synes måske, at det er en smule uforsigtigt og lidt tidligt at forlade sig på, at EU-reglerne skal virke fra dag ét, siger han.

Flere personer omfattet af alarmsystem

Tandlæger, sygeplejersker, jordmødre, farmaceuter og andre, der har med patienter at gøre, bliver også omfattet af EU’s nye alarmsystem.

Derudover vil systemet også sende advarsler ud om dyrlæger og undervisere af mindreårige, hvis de mister eller får indskrænket deres autorisaiton.

Hvis de omfattede personer er dømt for bruge forfalsket dokumentation, når de har søgt om autorisation, vil det også blive registreret i alarmsystemet.

Artiklen er opdateret 28. oktober kl. 21.42 med kommentar fra sundhedsminister Sophie Løhde (V).