Nyt center hjælper både stalkere og deres ofre

Stalkingofre føler sig ofte overset af myndighederne, der har begrænsede muligheder for at stoppe det. Men fra i dag får de mere hjælp, når Dansk Stalking Center åbner.

Et hav af sms'er kan være én type chikane fra en stalker. Nu er der hjælp at hente både for ofre og stalkere i Dansk Stalking Center. (Foto: Ulrik Bang- DR Syd)

Nu kommer der hjælp til de over 100.000 danskere, der hvert år oplever at blive stalket.

Hjælpen kommer både til ofrene og stalkerne.

Det sker, når Dansk Stalking Center åbner som det første specialiserede center i Norden, og de har allerede nok at se til. De møder både tilfælde af mild og virkelig voldsom chikane.

- Jeg talte med en den anden dag, hvor stalkeren havde forsøgt at køre hende af motorvejen, fortæller Lise Linn Larsen, der er direktør i Dansk Stalking Center.

Mange vil have hjælp

Allerede inden centeret officielt er åbnet, har der været rigeligt med arbejde for de ansatte. Siden juli 2015 har de tilbudt psykologsamtaler, og i dag er der 18 stalkingofre og én stalker i behandling.

Centeret er oprettet af Dansk Antistalking Forening, som har haft frivillige til at tage telefonen, før Dansk Stalking Center blev en realitet. Siden januar 2014 har de modtaget over 1.000 opkald.

- Nogle får op imod 100 sms'er om dagen, andre bliver forfulgt i bil eller udsættes for falske anklager til arbejdspladsen eller sociale myndigheder, fortæller Lise Linn Larsen.

Mænd stalker mest

Ud af de 1.000 telefonhenvendelser har Dansk Antistalking Forening registreret, at det i 82 procent af tilfældene er tale om en mandlig stalker.

Tal fra Justitsministeriet fra 2013 viser samme tendens. Samtidig fremgår det af tallene, at stalkeren oftest er af det modsatte køn af ofret.

Desuden er det i hele 67 procent af stalkingtilfældene en ekspartner eller ekskæreste, og selvom ofrene melder eks'en til politiet, har det ikke løst problemet.

- Det er ikke let for politiet at bekæmpe stalking. De gør, hvad de kan, men deres handlemuligheder er ret begrænsede, fortæller Lise Linn Larsen.

Også hjælp til stalkeren

I det nye Dansk Stalking Center vil der være hjælp at hente for både ofre og stalkere. Det skyldes, at der ifølge direktøren ikke er hjælp nok til hverken den ene eller anden part, som det er i dag.

Deres erfaring er, at stalkerne oftest gerne vil hjælpes ud af det, men ikke har fået den hjælp, der skal til, hos andre psykologer.

- De stalkere, vi har talt med, har ikke følt sig mødt og forstået hos de psykologer, de har været ved, siger Lise Linn Larsen.

Alle kan opsøge centeret

Dansk Stalking Center er sat i verden med flere formål. Som det første center af sin salgs i Norden, vil de være førende på viden om stalking.

Derudover kan alle involverede i stalkingsager hente hjælp hos centeret, der fysisk er placeret i København. Det inkluderer hjælp og rådgivning til ofre for stalking, pårørende, fagpersoner og stalkerne selv.

Rådgivningen kan foregå ved personlige samtaler ansigt til ansigt eller via telefonen og både individuelt og i grupper. De første to terapigrupper er allerede startet op med deltagere fra hele landet.

Vigtigt med hurtig hjælp

Især for ofrene for stalking er det vigtigt at få hurtig hjælp, og hos Center for Stalking mener de, at det ikke kun skal være juridisk, men også i fom af behandling.

- De udsatte er bange, får stress og angst, mange sygemeldes fra arbejde, og det går også ud over hjemmeboende børn, siger Lise Linn Larsen.

Dansk Stalking Center er blevet til med støtte fra den private fond, OAK Foundation Danmark, der støtter med fire millioner kroner de første to år.

Ifølge centerets hjemmeside består stalking af følgende:

  • En særlig type af adfærd og aktiviteter, der af den enkelte opleves som uønsket, gentaget og vedvarende, og som er forstyrrende og skræmmende for ofret.

  • Kan indbefatte mange forskellige adfærdsformer, der adskilt kan synes uskyldig og harmløs, men set i en sammenhæng, og set i forhold til relationens historie kan opleves frygtskabende, indtrængende og forstyrrende.

  • Adfærdsformerne kan blandt meget andet komme til udtryk gennem gentagne opkald, overvågning på sociale medier, fysisk forfølgelse eller falske anklager til arbejdsplads eller sociale myndigheder.

https://www.facebook.com/DRNyheder/posts/1029843523732838

FacebookTwitter