Nyt center skal gavne miljøet

I morgen åbner et nyt miljøvurderingscenter, som skal rettet op på de problemer der opstod, da kommunerne overtog miljøarbejdet.

Sagen om placeringen af et testcenter for vindmøller her i Østerild Plantage er en af de sager det nye miljøvurderingscenter skal kunne kommentere.

Et nyt dansk miljøvurderingscenter skal udfylde det tomrum, der opstod, da amterne forsvandt og efterlod de nye kommuner med hovedparten af miljøarbejdet.

- Med amterne forsvandt megen ekspertise, og samtidig er miljøvurderingsopgaverne på grund af EU-krav vokset massivt. Det lægger hårdt pres på kommunerne, siger professor Lone Kørnøv, der bliver leder af det Det Danske Center for Miljøvurdering (DCEA).

Centret hører under Aalborg Universitet, og det indvies i morgen. 26 forskere tilknyttes centret, og det bliver dermed et af de største i Europa.

Skal markere sig

Centret skal fungere som bindeled mellem forskernes viden og det praktiske miljøvurderingsarbejde ude i virksomheder og kommuner. Blandt andet skal der skrues op for efteruddannelse af miljøfolk og samarbejde mellem forskere og myndigheder.

Det er også planen, at centret skal markere sig i forbindelse med større samfundsprojekter. Et eksempel kunne være den aktuelle meget omstridte placering af et nationalt testcenter, som regeringen trods miljøprotester vil placere i en fredskov i Thy.

FacebookTwitter