Nyt håb til krigsveteraner med stress-lidelse

WHO sletter tidsfrist for lægehjælp efter traumatiserende hændelser. Det kan lette vejen til erstatning for krigsveteraner.

WHO ændrer sygdomsklassificeringen for stresslidelsen PTSD, hvilket ventes at få betydning for danske arbejdsskadesager. (Foto: © søren bidstrup, Scanpix)

Krigsveteraner, der er blevet syge med PTSD, får sandsynligvis nemmere ved at få sygdommen anerkendt som en arbejdsskade.

I dag skal en soldat eller anden berørt person opsøge læge senest fire år efter en traumatisk hændelse, for at det kan tælle som en arbejdsskade.

Men nu har verdenssundhedsorganisationen WHO besluttet, at den frist helt skal fjernes. Der er håb for, at tidsfristen også bliver fjernet her i landet, hvilket vækker begejstring hos Hærens Konstabel og Korporalforening (HKKF), der har ført hundredvis af arbejdsskadesager for medlemmerne.

- Det her må betyde, at sager, der blev afvist med begrundelsen om, at man ikke søgte læge inden seks måneder eller symptomerne ikke viste sig inden for fire år, må gå om og blive revurderet, siger konsulent Åse Lindman fra HKKF.

Ny sygdomsklassificering

Verdenssundhedsorganisationen WHO har netop præsenteret en ny sygdomsklassificering, der fungerer som rettesnor for danske myndigheder. I den tidligere udgave stod beskrevet, at symptomerne på PTSD (posttraumatisk stresslidelse) skulle optræde en vis periode efter hændelsen. Denne tidsperiode er nu slettet.

I Danmark har det betydet, at krigsveteraner eller andre personer med symptomer på PTSD skal søge læge inden fire år, hvis sygdommen skal godkendes som en arbejdsskade. Ifølge en undersøgelse, som Ugebrevet A4 tidligere har lavet, er begrundelsen i cirka halvdelen af afslagene, at de falder for tidshorisonten.

Sundhedsdatastyrelsen forventer, at den nye rettesnor bliver implementeret i Danmark, men kan ikke sige hvornår.

- Det er umiddelbart positivt, for min erfaring siger mig, at PTSD som regel først dukker op efter en 3-5 år, før det fylder så meget, at de ramte ikke kan opretholde en almindelig tilværelse længere, siger Åse Lindman fra HKKF.

Blev syg efter syv missioner som soldat

54-årige Keld Solhave tilhører gruppen af veteraner, der med ændringen håber på en ny chance. Han har tidligere flere gange fået sin lidelse afvist som en arbejdsskade.

- Jeg håber på det bedste. At de kommer til at tage de her sager op igen. Og at de forskellige styrelsen vil rette sig efter de lægelige eksperter, siger Keld Solhave, der forlod det danske forsvar i 1996 efter syv udsendelser, blandt andet til tidligere Jugoslavien.

Advokat Mads Pramming har ført hundredvis af sager for veteraner. Han forventer, at WHO’s retningslinjer får betydning for mange afviste sager.

- Det her får, som jeg ser det, en stor betydning for alle de sager, der allerede er afgjort, siger Mads Pramming.