Nyt initiativ: Politibetjente og utilfredse borgere skal mødes om konflikter

Den Uafhængige Politiklagemyndighed vil indføre konfliktråd, hvor utilfredse borgere kan konfrontere den politibetjent, som de har klaget over.

Hvis en borger klager over en politibetjent, kan de to parter mødes i såkaldte konfliktråd og få talt tingene igennem. Det er et initiativ, som politiklagemyndigheden vil etablere i 2014. (Foto: Asger Ellekrog)

Hvis man som borger klager over en politibetjent, kan løsningen fremover være, at de to parter mødes i konfliktråd.

For Den Uafhængige Politiklagemyndighed vil i løbet af 2014 indføre en forsøgsordning, hvor utilfredse borgere kan mødes med den politibetjent, de har klaget over, og tale om episoden.

Det fremgår af politiklagemyndighedens rapport for 2013, der netop er udkommet.

- Det er helt nyt i forhold til, at borgeren skal møde den konkrete politibetjent, som klagen omhandler, forklarer direktør for Den Uafhængige Politiklagemyndighed, Kirsten Dyrman, til DR Nyheder.

Kan give begge parter brugbar viden

Konfliktrådene skal bygges op, så det er politibetjenten, klageren og en udefrakommende konfliktmægler, der deltager.

- Mæglingerne kan betyde, at klageren får en forståelse for det, politibetjenten har gjort, men det kan også give politibetjenten en viden om, hvordan man kan håndtere lignende situationer anderledes, fortæller Kirsten Dyrman.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed er blevet inspireret af andre sektorer i Danmark, hvor ofre og gerningsmænd i retssystemet for eksempel mødes i konfliktråd.

Inspiration fra USA

Klagemyndigheden har også fundet inspiration i udlandet. I USA har politiet for eksempel brugt konfliktmægling i flere år i byen Denver.

- Det har vist sig at give en høj grad af borgertilfredshed, for på den her måde kan borgerne få luft, komme til orde og adressere deres frustrationer, siger Kirsten Dyrman og understreger, at politibetjenten også får mulighed for at give borgeren en undskyldning.

- Politibetjenten har mulighed for at forklare, hvorfor vedkommende har gjort, som han eller hun har, og måske også beklage det, siger Kirsten Dyrman.

Skal finde frem til de rigtige klagesager

Politiklagemyndigheden har ikke fastsat, hvilke typer klager der kvalificerer til konfliktmægling, men det arbejder man på nu, inden forsøgsordningen går i luften.

- Vi skal finde ud af, hvilke sager der bedst og hurtigst lader sig løse med kommunikation mellem betjenten og borgeren, siger Kirsten Dyrman.

Allerede inden Den Uafhængige Politiklagemyndighed blev oprettet 1. januar 2012, udtrykte Folketinget interesse for, at klagemyndigheden oprettede konfliktmæglinger.

Der er endnu ikke fastsat en dato for, hvornår forsøgsordningen går i luften, men det bliver efter planen i løbet af 2014.

I 2013 har Den Uafhænige Politiklagemyndighed modtaget endnu flere klager, end myndigheden gjorde i 2012. I 2012 modtog klagemyndigheden 1779 klager, og i 2013 var det tal oppe på 2098. Størstedelen af klagerne omhandler politiets adfærd.