Nyt lovforslag: 'Tonen på arbejdet' kan aldrig undskylde sexchikane

Fremover bør en bagermester ikke kunne kalde sin elev for "fars lille suttetøs" uden at blive dømt for sexchikane.

Mange sager om sexchikane på arbejdspladsen er i de seneste 30 år blevet afvist med en begrundelse om, at der er en 'frisk tone' på arbejdspladsen. Det vil regeringen nu lave om på med et nyt lovforslag. (Foto: © Martin Fält, Dr)

Det skal ifølge regeringen være slut med tillægge tonen på arbejdspladsen en betydning, når man dømmer i sexchikanesager.

Desuden skal erstatningen for seksuelle krænkelser på arbejdspladsen i gennemsnit stige fra 25.000 kroner i godtgørelse til 33.000.

Det fremgår af et lovforslag, som regeringen fredag sender i høring, skriver Politiken.

- Der har været alt for mange eksempler på seksuel chikane, og derfor skal det være nemmere at forstå loven og forfølge dem, der måtte udøve seksuel chikane, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til avisen.

Forslaget kommer efter en massiv offentlig debat om grænsen for, hvad der er 'frisk tone' på arbejdepladsen.

Et studie af 30 års danske sager om sexchikane viste i vinteren 2017, at cirka halvdelen af de sager om sexchikane, der når de danske domstole, bliver afvist. Og heraf er det godt hver tredje af sagerne, hvor chefen frifindes for sexchikane med henvisning til omgangstonen på den pågældende arbejdsplads, kunne DR's Undersøgende Databaseredaktion løfte sløret for tilbage i december 2017.

Det skal ifølge regeringen være slut nu. Fremadrettet skal det understreges, at der ikke skal lægges vægt på omgangstonen på en arbejdsplads, når sager om seksuel chikane bliver vurderet.

Desuden vil regeringen have skrevet ind i ligebehandlingsloven, at lige arbejdsvilkår også omfatter et forbud mod seksuel chikane, skriver Politiken.

Hvad er frisk omgangstone?

Må chefen bage en penis i linsedej til en ansat? Eller skal en kvindelig politibetjent acceptere at kollegerne ser porno i arbejdstiden? Begge er eksempler fra rigtige sager, der blev afvist med en frisk omgangstone som begrundelse.

Forskerne fra statskundskab på Aalborg Universitet konkluderede i rapporten fra 2017, at i perioden fra 1989-2016 frifindes en række chefer for sexchikane, fordi dommerne vurderer at krænkelsen ”hører med” til en fri eller familiær omgangstone på arbejdspladsen.

- Der er tale om en arbejdsplads med en mandlig dominans og et meget bramfrit sprog, og et frisprog der også vedrørende seksuelle emner, lyder en begrundelse fra Københavns Byret i en dom om sexchikane, hvor kvinden altså ikke fik medhold, fordi hun ikke i tilstrækkelig grad selv havde sagt fra overfor den eksisterende kultur på arbejdspladsen.

Foreholdt rapportens konklusioner lød det fra flere sidder i fagforeningsmiljøet, at de nuværende regler er et kæmpe problem.

Dansk Folkeparti bakker ifølge Politiken op om det kommende lovforslag. Socialdemokratiet er også positive, men mener, at erstatningen til ofre skal være endnu højere.