Nyt omfattende coronaudbrud på sygehus: 40 ansatte og patienter smittet

Coronaramt sygehus formoder, at én til tre patienter har startet smittekæde.

Nykøbing Falster Sygehus har haft en grum oplevelse med Covid-19. (Foto: © Niels Christian Vilmann, Scanpix)

35 ansatte og fem patienter er blevet smittet med corona på hospitalet i Nykøbing Falster. Dermed står sundhedsmyndighederne med endnu en sag om udbredt smitte helt inde på sygehusene. Tidligere er et stort udbrud af corona kommet ind bag hospitalets mure i Holstebro.

Smittekæden på sygehuset på Nykøbing Falster kan føres tilbage til marts måned.

Her fik en ældre patient med kronisk sygdom behov for indlæggelse. Det skete på Nykøbing Falster Sygehus på afdelingen for nyre- og ældresygdomme, der blandt andet deler personale og fællesarealer med sengeafsnittet for hjertekar- og ældresygdomme på sygehuset.

Da indlæggelsen fandt sted, viste patienten ingen symptomer på Covid-19.

Men et par uger efter er formodningen, at denne samt yderligere to indlæggelser har fået alvorlige konsekvenser for medarbejdere og patienter på de to afdelinger på Nykøbing Falster Sygehus ved at starte en kæde, der indtil videre har smittet 40 med coronavirus.

Det siger lægefaglig vicedirektør Thomas Houe.

- Teorien, som vi arbejder ud fra, er, at vi kunne se, at på en periode på et par uger var der tre patienter, der debuterede med coronavirus på det her sengeafsnit og blev testet positiv.

- De blev selvfølgelig flyttet med det samme. Men op til det punkt, hvor de blev testet positiv, var de jo blevet plejet af personalet. Så vi har en formodning om, at det er sådan smitten er kommet ind i afdelingen og har ramt personalet, siger han.

Vicedirektør Thomas Houe.

Da flere ansatte, som tæller både sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger og fysioterapeuter efterfølgende begyndte at få symptomer og blev testet positiv, satte sygehuset en større undersøgelse i gang.

Nu er første del klar. Den viser, at 35 ansatte og fem indlagte er blevet smittet med Covid-19 på de to små sengeafsnit.

- Når man er indlagt, har man behov for pleje, så der er tæt kontakt mellem personale og patient, og det er formodentlig sådan, smitten har spredt sig, siger Thomas Houe.

Sygehus mangler medarbejderne

I den anden ende af landet – i Midt- og Vestjylland – har der tidligere i epidemien været lignende historier om flere håndfulde medarbejdere, der formodentligt har smittet hinanden på kryds og tværs af afdelinger i Hospitalsenheden Vest. Netop Herning og Holstebro er blandt de danske epicentre for coronasmitte.

Det er de for så vidt ikke i Nykøbing Falster, men oplevelsen på ældreafsnittene har alligevel sat sine spor på sygehuset, siger Thomas Houe.

- Det gør selvfølgelig, at vi står med en ret stor udfordring. Vi har været nødt til at lukke den ene afdeling ned simpelthen for at samle medarbejderressourcerne på en mere effektiv måde. Det er vi nødt til i den her situation.

Blandt de 35 smittede i personalegruppen ses der alt fra milde til moderate symptomer. Men én læge har ifølge Thomas Houe været ”temmelig syg” af Covid-19.

- Vi håber selvfølgelig, at de her medarbejdere kommer sig hurtigt og får det godt så hurtigt som muligt, siger han.

Blandt de kronisk syge ældre på afdelingerne, hvor fem ud af 10 indlagte på afsnittet for nyre- og ældresygdomme er testet positiv, udviser de ikke symptomer på Covid-19 ifølge Thomas Houe.

Sygehusledelse afviser fejl i forløbet

Først tirsdag i denne uge ændrede Sundhedsstyrelsen retningslinjer, så alle, der bliver indlagt i et døgn, i udgangspunktet skal testes for coronavirus.

Sådan har det ikke været hidtil. Men spørgsmålet er, om man på Nykøbing Falster Sygehus skulle have gjort det alligevel – så de kunne undgå smittespredningen fra én eller flere indlagte til en stor del af medarbejdergruppen.

- Det gjorde vi ikke, fordi selve teststrategien lægges centralt i Danmark, og det er en strategi, der lægges ud fra den viden, som man har på et givent tidspunkt. Og den viden ændrer sig over tid. Så vi har sådan set fulgt de retningslinjer, der har været gældende på daværende tidspunkt, siger Thomas Houe.

- Det er jo let i en bakspejlsbetragtning at sige, at det kunne have været rart at kende smittestatus på alle vores indlagte patienter. Det var bare ikke praksis på det tidspunkt at teste alle, der var indlagt. Det er det så nu, og man kan så sige, at det eksempel fra os muligvis bekræfter, at det er en god idé, siger han.

Har I gjort nok for at sikre imod en potentiel supersmittespreder, som i det her tilfælde kan have spredt smitte på to så sårbare sengeafsnit?

- Jeg mener, at vi som sygehus har ageret ansvarsfuldt hele vejen igennem. Vi har til enhver tid fulgt retningslinjerne. Superspreder mener jeg også er meget voldsomt. Det, der er tale om, er en person, der kommer ind i udgangspunktet uden symptomer, men så udvikler symptomer under indlæggelse, siger Thomas Houe.

Men når I så står med den her oplevelse, hvordan skal I så sikre jer for fremtiden mod den her virus?

- Jeg synes, det er respektindgydende, og man bliver noget ydmyg over for den udfordring, vi står med her. Den nye retningslinje fra Sundhedsstyrelsen taler ind i den ydmyghed, man skal have. Særligt i form af, at der nu er den her tilgang med, at vi kigger mere liberalt på test af personale, der håndterer ældre, svagelige personer, på en mere rutinemæssig basis frem for den tilgang vi havde tidligere, hvor man skulle have symptomer.