Nyt system skal stoppe uegnede soldater i at blive udsendt

Frem for spørgeskemaer skal observation af soldater nu afgøre, om de er egnede til at blive udsendt af Forsvaret.

Forsvarsministeren håber, at det nye system vil være med til at forebygge, at soldater forsøger eller begår selvmord, når de har været udsendt. (© Scanpix)

Forsvaret kan blive bedre til at forhindre, at der bliver sendt soldater i krig, der ikke er egnet til det.

Derfor indfører Forsvaret til foråret næste år et nyt system, der skal sortere soldater fra, der ikke er egnet til at blive udsendt igen.

- Vi har som Danmark og som forsvar et ansvar for, at vi ikke sender mennesker ud, der ikke kan klare opgaven, siger forsvarsminister Nicolai Wammen (S).

Inspiration fra USA

Som systemet er i dag, skal soldaterne udfylde et spørgeskema, inden de bliver udsendt. Skemaet bliver fulgt op af psykologsamtaler, hvis det skønnes nødvendigt.

Den model har mødt stor kritik, fordi soldaterne nemt kan lyve sig igennem.

Det nye system har fået navnet 'Operativ Stresskontrol' og er inspireret af USA. Her bliver delingsførere i Forsvaret uddannet til at iagttage soldaternes opførsel helt frem til, at de bliver udsendt.

Egnet eller uegnet

Observationen foregår ud fra en skabelon med forskellige kriterier, oplyser Forsvaret. Kriterierne handler om forskellige former for adfærd - såsom fravær, hidsighed eller andet, der er uegnet hos en udsendt soldat.

Længden af observationen afhænger af, hvor langt tid der er til, at soldaten skal udsendes. Men optimalt set skal den vare mellem et par måneder og et halvt år.

Soldaterne bliver placeret i en farvekategori, og dem, der for eksempel er i kategori gul eller rød, skal gennemgå psykologsamtaler. Her kan soldaterne så erklæres midlertidigt uegnede.

Håb om færre selvmord

En ny rapport fra Center for Selvmordsforskning viser, at 298 soldater har forsøgt selvmord efter hjemkomst fra krig i perioden 1992 til 2013.

Det fremgår også, at en tredjedel af de 298 har forsøgt at tage deres eget liv, inden de blev udsendt, og at det har øget deres risiko for at begå selvmord at blive udsendt.

Nicolai Wammen håber på, at det nye system kan være med til at fange soldater med alvorlige selvmordstanker og selvmordsforsøg i bagagen, inden de bliver udsendt.

- Vi skal blive bedre til at opdage, hvis der er nogen af dem, der gerne vil sendes ud, der ikke skal af sted, fordi deres psyke ikke er stærk nok til det. Det er hårdt at være udsendt, og det kan også være farligt, siger han og tilføjer:

- Hvis vi bare kan undgå et selvmord med den nye model, er det rigtig godt.

Facebook
Twitter