Økologi eller ej – du kan ikke undgå farlig kemi

Det er umuligt at føre en kemikaliefri tilværelse, siger Det Økologiske Råd.

Vi bliver påvirket negativt af flere kemiske stoffer end hidtil antaget, viser nyt forsningsstudie. Kemikalierne findes blandt andet i tv-apparater. (Foto: © Colourbox)

De er overalt de farlige kemikalier.

I vores mad, tøj, møbler og i vores elektronik.

Og uanset hvor meget man sørger for at købe økologisk eller svanemærkede produkter, er det umuligt at leve en kemikaliefri tilværelse, lyder det fra Det Økologiske Råd.

- Som det ser ud i dag, er det faktisk umuligt at undgå den her cocktail af kemikalier, fordi de findes i så mange forskellige produkter, siger Lone Mikkelsen, kemikaliefaglig medarbejder hos rådet.

Ny forskning vækker opsigt

Et nyt dansk-amerikansk forskningsstudie om kemiske stoffer påvirkning har vakt opsigt herhjemme.

Forskerne har konstateret, at der er en sammenhæng mellem mængden af de kemiske stoffer, man bliver udsat for i fosterstadiet og som baby, og den måde hjernen udvikler sig.

Konkret kunne forskerne konstatere, at de børn, der var blevet udsat for større mængder af kemiske stoffer i deres tidlige barndom klarede sig dårligere i skolen, og var mere tilbøjelige til at udvikle ADHD, autisme og andre sygdomme.

Forsigtighed er ikke nok

De kemiske stoffer findes blandt andet i tekstiler, møbler, frugt fra udlandet og legetøj.

- Hvis man vil undgå pesticider, kan man i højere grad købe økologi. Hvis man vil undgå hormonforstyrrende stoffer, kan man købe svanemærket. Men selvom vi er forsigtige, kan vi ikke være på den sikre side, siger Lone Mikkelsen fra Det Økologiske Råd.

Som reglerne er i dag skal industrien dokumentere, at deres produkter ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer.

De skal til gengæld ikke teste for, om produktet indeholder enten hormonforstyrrende stoffer eller stoffer, der kan hæmme hjerneudviklingen.

Lav lovgivningen om

Danmark følger EU's kemikalielovgivning, og den er netop nu ved at blive revurderet.

Forskningsresultatet bør få EU til at udvide reglerne, mener Lone Mikkelsen.

- Forskningen har vist, at der nu findes nogle testmetoder, der er brugbare for at finde de her effekter, der hæmmer hjerneudviklingen. EU bør inkludere de her testmetoder i sådan en risikovurdering, så vi fremover sikrer, at kemikalierne rent faktisk er sikre, når de kommer på markedet, siger hun.