Økonom: Vikar- og freelancearbejde skal tages alvorligt

Det er på høje tid, at vi finder nye måder at sikre tryghed for mennesker, som er ansat i atypiske jobs. Det siger den britiske økonom og professor Guy Standing.

Ifølge Guy Standing er et nyt, globalt marked lige nu i gang med at blive skabt.

Det globale arbejdsmarked vrimler med folk, der arbejder som løst ansatte, freelancere eller vikarer - og tendensen er stigende. Alligevel taler vi stadig om et arbejdsmarked, der kredser om ansatte med lange ansættelser, sikkerhed og pension.

Sådan lyder det fra den britiske økonom, Guy Standing, der med to bøger og foredrag verden rundt, nu sætter det såkaldte prekariat på dagsorden. Altså folk med midlertidige job.

Dagpengekommission, som i sidste uge kom med forslag til, hvordan dagpengesystemet kan tilpasses et moderne, fleksibelt arbejdsmarked, er netop blevet kritiseret for ikke at have løst problemerne for de atypiske ansatte som freelancere og selvstændige.

Mere end hver femte danske ansatte arbejder i jobs med midlertidig eller løs ansættelse.

Dermed opstår en voksende klasse af mennesker i løsere jobs, som har én arbejdsgiver den ene dag, en ny den næste. Og endda en arbejdsgiver, som måske sidder langt fra Danmark. Og folk forventes at acceptere og vænne sig til disse løsere ansættelser.

Usikkerhed er både skidt og godt

Den største udfordring for mennesker i prekære jobs er at føle sikkerhed, at have kontrol over sin egen tid og mulighed for at udvikle sine kompetencer, siger Guy Standing.

Guy Standing oplever hvordan løst ansatte og selvstændige bruger en masse arbejdstid på at udfylde papirer, netværke og gå på kurser - som ikke giver dem en arbejdsindtægt. Samtidig er det svært for dem at vide, hvordan de bruger tiden mest optimalt. De laver lidt arbejde her og lidt dér, i forsøget på at skabe sig en platform. Det skaber nervøsitet og grundlæggende usikkerhed - og det mener han er alvorligt.

- En vis usikkerhed stimulerer os som mennesker, men har du ikke en bund af sikkerhed, hvor du kan betale din husleje, forsikringer og din mad, så kan du ikke forventes at være sund, rationel og socialt ansvarlig, siger han.

Guy Standing medvirker i udsendelsen DR2 Undersøger vikar i klemme på DR2 kl. 23 i aften.

Facebook
Twitter