Øremærket barsel: Nu bruger far mere tid med baby - men den samlede barsel er forkortet

Mens fædre og medmødre holder længere barsel, tyder en ny opgørelse samtidig på, at familiens samlede barsel er blevet kortere.

I et år har ny barselsregler betydet, at 11 uger er øremærket til hver forælder uden mulighed for at give det til den anden. (Foto: © COLOURBOX)

De første fædre og medmødre, der har holdt barsel under de nye regler, bliver markant længere tid hjemme med barnet.

Det viser en ny opgørelse fra ATP, der udbetaler barselsdagpenge. Opgørelsen gælder de første knap 9000 fødsler under de nye regler.

I gennemsnit har fædre og medmødre holdt godt to og en halv uges længere barsel, end før reglerne om 11 ugers øremærket barsel blev indført.

Tallene viser samtidig, at den samlede barselsperiode på dagpenge eller med løn under barsel i gennemsnit var næsten en uge kortere for familierne.

Men ifølge ATP skal man passe på med at konkludere alt for meget på baggrund af tallene, fastslår ATP.

- Datagrundlaget dækker knapt otte uger, og derfor betragter vi det kun som en indikation på udviklingen. Data bliver mere valide jo længere tid der går, hvilket betyder, at den foreløbige tendens både kan forstærkes, men jo altså også kan svækkes eller i det hele taget ændre sig markant, siger centerdirektør i Udbetaling Danmark Barsel, Marianne Knudsen.

Kritikere frygtede mindre tid hjemme for børnene

De nye barselsregler kom til under stor debat – både i Folketingsalen og i resten af Danmark.

Fortalere påpegede blandt andet, at den øremærkede barsel ville give øget ligestilling mellem kønnene og give børn mere tid med deres far i den første tid.

Kritikere talte for, at det var vigtigt med frihed til selv at tilrettelægge barslen i den enkelte familie. Kritikere henviste også til, at der kunne være fare for, at nogle helt ville undlade at bruge farens orlov, så den gik tabt, og barnet fik kortere tid hjemme.

Tidligere var 14 ugers barsel dedikeret til mor, mens far havde to ugers øremærket barsel. Men et EU-direktiv pålægger alle medlemslande at sikre, at der er mindst to måneders barsel til hver forælder.

Den danske tolkning med 11 uger var et forslag fra arbejdsmarkedets parter og blev til lov med en aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Venstre og Alternativet.

Støttepartierne ønskede, at reglerne også skulle gælde for selvstændige, men de blev undtaget, for at Venstre kunne være med i aftalen.