Øremærket far-barsel bekymrer: Hvad med enlige mødre?

Positivt, at far får ret til mere barsel, men det må ikke ramme enlige mødre, mener Mødrehjælpen.

Foreningen Far anerkender, at nogle mænd ikke har lyst, tid eller råd til at holde de to måneders barsel, men tiltag som dette fra EU er nødvendigt på vejen for mere ligestilling, siger han. (arkivfoto) (Foto: ASGER LADEFOGED © Berlingske)

I gennemsnit tager danske kvinder 231 dages barselsorlov, mens danske mænd tager omkring 25 dages barsel.

Derfor er det kun godt, at EU vil give danske fædre ret til to måneders øremærket barsel ved at indføre nye regler, som trumfer den danske lovgivning, mener Mødrehjælpen.

Men da de to måneder er øremærket faren, bortfalder de helt fra barselspuljen, hvis faren vælger ikke at afholde dem. EU lægger nemlig op til, at moren ikke kan få dem i stedet.

Det bekymrer Mødrehjælpen, som frygter for, at eksempelvis enlige mødre derved får to måneders kortere barsel. Det kan være mødre, som har valgt at få et barn alene gennem en sæddonor eller mødre, hvor faren slet ikke er inde i billedet og ej heller ønsker en tilknytning til barnet.

- Vi skal sikre, at den enlige forsøger får lov til at få hele barslen. Når reglen skal implementeres, kommer vi til at nærlæse den meget grundigt, også for at moren ikke skal diskutere med sin arbejdsgiver, hvorfor faren ikke tager de to måneders barsel, siger Mødrehjælpens direktør, Ninna Thomsen.

- Hvis det har været et konfliktfyldt forældreforhold, så er det ikke ligetil bare at lave den deling, siger hun.

Der må ikke grines af barsel i skurvognen

Den nye EU-regel mangler fortsat at blive formelt vedtaget i EU-parlamentet, og derfor er det også endnu for tidligt at sige, hvordan den øremærkede barsel præcist kommer til at påvirke de forskellige familieformer.

Reglen ventes vedtaget inden for de næste tre år. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) udtaler i en kommentar til DR Nyheder, at situationen omkring enlige forældre skal "analyseres nærmere".

- Spørgsmålet om enlige forældre – hvor der kun er registreret én forælder til barnet som for eksempel kunne være et donorbarn – er en af de situationer, hvor vi skal have analyseret konsekvenserne af direktivet nærmere. Når det er sagt, er det i min verden sådan, at direktivet ikke må få den konsekvens, at det reelt begrænser eller forkorter enlige forældres ret til forældreorlov, udtaler beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Det gavner ifølge Ninna Thomsen hverken barn eller forældre, hvis den samlede barsel bliver forkortet, såfremt faren ikke bruger retten til øremærket barsel.

- Hvis barnet kommer tidligere i vuggestue end ellers, vil det have en negativ effekt for barnet. Det er selvfølgelig vores bekymring, siger hun.

Hun ser gerne, at EU's initiativ giver anledning til at modernisere hele barselssystemet, så det passer bedre til de forskellige familieformer i dagens Danmark.

- Der kunne være delebarsel, så far og mor hver især arbejder 15-20 timer, og så skal man sikre de forældre, der har lavet helt andre aftaler. Det kunne være regnbuefamilier, som skal have lige så gode barselsrettigheder som den traditionelle kernefamilie.

Hun er også spændt på at se, hvad barselsreglerne kommer til at betyde for familier med ufaglærte forældre, da erfaringerne viser, at det især er veluddannede, danske mænd, som ønsker at holde barsel.

- Hvis man nede i skurvognen 'tø-hø-griner' af, at nu skal far to måneder på barsel, så kan det være svært at have en dialog med arbejdsgiveren om, at man skal have en barselsorlov, siger Ninna Thomsen.

Hun mener, at organisationer skal bruge tiden, indtil reglen bliver gennemført, på at etablere en kulturændring, så det bliver normen, at fædre har ret til øremærket barsel, og at de skal gøre brug af den ret.

Foreningen Far: Fantastisk for ligstillingen

Foreningen Far er meget begejstret for udsigten til øremærket barsel til de danske mænd.

Landsformand Jesper Lohse anerkender, at der er nogle mænd, som ikke har lyst, tid eller råd til at holde de to måneders barsel, men tiltag som dette fra EU er nødvendigt på vejen for mere ligestilling mellem kønnene, siger han.

- Vi ved også, at fædrene får en effekt af at have haft denne her særlige kærlighed og omsorg til barnet. Man opbygger en fantastisk far-barn-relation, og den kommer mange gange igen senere i livet.

- For fædrene betyder det helt nye muligheder. Den kærlighed, der også er mellem fædre og børn, bliver anerkendt og mange flere vil komme på barsel, det har vi allerede set i resten af Norden, hvor der er øremærket barsel, siger han.

Så meget barsel har danske forældre ret til

  • Danske forældre har tilsammen ret til 52 ugers orlov med barselsdagpenge/løn i nogle perioder for beskæftigede, når de får barn.

  • Hver af forældrene har dog ret til at holde forældreorlov i op til 32 uger, dvs. 64 uger i alt. Men det er kun de 32 af ugerne, som er på understøttelse eller løn noget af tiden, hvis man er i job - det afhænger af ens overenskomst.

  • De 52 uger med økonomisk støtte fordeler sig således:

  • 4 uger før fødslen til mor (graviditetsorlov)

  • 14 uger kun til mor (barselsorlov)

  • 2 uger kun til far/medmor (fædreorlov)

  • 32 uger til deling (forældreorlov)* på barselsdagpege (eller noget med løn for dem i job afhængig af overenskomst)

  • *To måneder (otte uger) af de 32 ugers forældreorlov skal ifølge EU være øremærket til far. Hvis far ikke holder det, så kan mor ikke få de to måneder, hvorfor de blot bortfalder.

Facebook
Twitter