Østre Landsret: 18 irakiske torturofre får erstatning af Danmark

Retten fandt det dog ikke bevist, at danske soldater kunne vide, at de irakiske fanger ville blive tortureret.

Oberstløjtnant John Dalby var chef for de danske tropper i 2004, da det danske forsvar i 2004 var med under anholdelser af 36 irakere. Fanger der efterfølgende blev tortureret af irakerne. Han har benægtet ethvert kendskab til torturen. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Den danske stat havde et ansvar, da 18 irakiske fanger i 2004 blev tortureret af irakere.

Det har Østre Landsret netop fastslået og fastsætter erstatningen på 30.000 kroner til 18 af de 23 sagsøgere.

Retten fandt det dog ikke bevist, at danske soldater kunne vide, at de irakiske fanger ville blive tortureret. Ligeledes kunne det ikke bevises, at de danske soldater udsatte irakerne for overgreb.

Til gengæld havde den danske bataljon hjulpet de irakiske sikkerhedsstyrker under anholdelsesaktionen, selv om det var nærliggende at antage, at de tilfangetagne i irakisk varetægt ville kunne blive udsat for inhuman behandling i form af slag og spark.

- Landsretten har ved dommen fastslået, at dette var ansvarspådragende for Forsvarsministeriet i forhold til 18 af de 23 irakere, og har derfor tilkendt hver af disse 30.000 kr. i godtgørelse. Da det ikke er bevist, at det var påregneligt, at irakerne også ville blive udsat for tortur, mishandling eller systematisk vold, herunder gentagne slag med redskaber, har landsretten frifundet Forsvarsministeriet for ansvar herfor, lyder det i dommen.

Har været undervejs i syv år

Via deres advokat, Christian Harlang, anlagde de 23 irakere sagen mod Forsvarsministeriet i 2011, hvor det lød, at den danske stat havde et medansvar for, hvad der skete under operation Green Desert i 2004.

Her blev 36 irakere nemlig anholdt og efterfølgende udsat for tortur. Efter sagsanlægget blev anlagt, lød det fra Forsvaret, at de ikke havde været med under anholdelserne og opholdt sig langt fra de huse i Al-Zubayr, hvor anholdelserne blev foretaget.

Men den forklaring blev skudt i jorden i oktober 2012, hvor den tidligere efterretningsofficer Anders Kærgaard stod frem i Ekstra Bladet.

Han fremlagde en lydoptagelse, hvor det tydeligt fremgik, at der var danske soldater til stede, da anholdelserne blev foretaget.

I videoen bliver en civil irakisk fange slået af en irakisk politisoldat og en anden sparket. Herefter bliver kameraet slukket.

Da det igen bliver tændt, siger en soldat på tydeligt dansk:

- Har du set, de får bare nogle hug!, lød det i lydoptagelsen ifølge Ekstra Bladet.

Tortursagen kort

  • I oktober 2012 står den tidligere efterretningsofficer Anders Kærgaard frem i Ekstra Bladet med videooptagelser, der viser danske soldater se passivt til, mens irakiske sikkerhedsstyrker slår og sparker civile irakere under operation Green Desert i 2004. Det sker cirka et år efter, at 23 irakere har indledt en erstatningssag mod den danske stat.

  • Kærgaard hævder i Ekstra Bladet, at den daværende øverstkommanderende for de danske styrker i Irak, bataljonschef John Dalby, kender til videoen. Det benægter John Dalby pure.

  • De 23 irakere påstår i søgsmålet mod den danske stat, at de blev slået og sparket under operation Green Desert, efter at danske soldater havde udleveret dem til irakerne. Sagen bliver dog afvist i 2013, hvorefter den i 2014 blev anlagt på ny.

  • 22. august 2016 fastslår Østre Landsret, at irakernes sag kan fortsætte, selv om Forsvarsministeriet har hævdet, at sagen er forældet. Denne påstand afviser landsretten og giver sagsøgerne medhold.

  • Sagen blev indledt i november sidste år og har kørt over 50 retsdage. Blandt vidnerne har været adskillige af de 23 irakere, daværende forsvarsminister Søren Gade (V) og whistlebloweren Anders Kærgaard.

  • Irakerne har forlangt en erstatning på 120.001 kroner hver, da de mener, at den danske stat har et medansvar for den tortur, som de blev udsat for. Forsvarsministeriet har omvendt plæderet for, at de ikke kan drages til ansvar, og at de derfor skal frifindes.