Hemmelige agent-optagelser må bruges i retssag om drabet på Louise Borglit

Landsretten mener, at alle optagelser, som denne hemmelige agent har optaget i fængslet med en drabstiltalt, må bruges.

For knap syv år siden blev den gravide Louise Borglit dræbt, da hun gik tur med sin families hund. (Foto: © søren bidstrup, Scanpix Denmark)

Østre Landsret har besluttet, at alle optagelser, som en undercoveragent har lavet i forbindelse med opklaringen af drabet på den gravide Louise Borglit, må bruges i den verserende retssag mod en nu 30-årig mand.

Det fremgår af en kendelse, som landsretten har offentliggjort på sin hjemmeside.

Dermed går landsrettens afgørelse på nogle punkter imod Retten i Glostrup, som mente, at flere optagelser ikke kunne bruges.

Undercoveragentens arbejde har spillet en central rolle under hele retssagen.

Her har anklagemyndigheden afspillet en lang række lydklip, hvor den tiltalte flere gange kredser om drabet på den gravide kvinde.

Danske domstole har aldrig nogensinde tidligere før skullet tage stilling til beviser, der er indsamlet på den måde, som det er sket i sagen her.

Derfor har forløbet også været vurderet både i Retten i Glostrup og nu i Østre Landsret.

Undercover i Enner Mark Fængsel

I over fem år var politiet officielt på bar bund, indtil den nu 30-årige tiltalte blev anholdt i maj 2022.

Under grundlovsforhøret kom det frem, at politiet havde taget noget utraditionelle metoder i brug for at skaffe beviser i sagen.

Politiet havde nemlig benyttet sig af en undercover-agent fra Politiets Efterretningstjeneste (PET), som blev indsat i Enner Mark Fængsel.

Her sad den 30-årige på det tidspunkt fængslet og afsonede en dom for drabsforsøg på sin ekskæreste.

Agenten fik dæknavnet Frank, og han var indsat i tre uger i fængslet, hvor han havde mange samtaler med den nu tiltalte. Samtalerne blev optaget.

Specialanklager Bo Bjerregaard ser frem til, at man nu kan fortsætte sagen. Det siger han i en pressemeddelelse.

- Anklagemyndigheden har under hele forløbet vurderet, at infiltratorens optagelser kunne bruges som bevis - og med dagens kendelse, er det fastslået, at den vurdering er Østre Landsret enig i.

- Jeg ser frem til, at vi nu kan komme videre med sagen.

DR Nyheder forsøger at få en kommentar fra den 30-åriges forsvarsadvokat, Christina Schønsted.

Ændrer byrettens afgørelse

Østre Landsrets afgørelse er anderledes end den afgørelse, som Retten i Glostrup kom frem til i slutningen af juni.

Retten i Glostrup mente, at de fleste af optagelserne kunne bruges, men at der var optagelser fra enkelte dage, som havde karakter af en afhøring, og som dermed ifølge retten var indsamlet ulovligt.

Der er tale om lydoptagelser af samtaler mellem den tiltalte og agenten Frank i Enner Mark Fængsel optaget den 18. og 21. november 2020 samt rumaflytningerne fra tiltaltes celle i Enner Mark Fængsel fra den 21. og 22. november 2020.

Østre Landsret er enig med Retten i Glostrup i, at der er enkelte elementer i sam­talerne, hvor agentens ageren isoleret set antager karakter af en afhøring.

Alligevel mener retten, at samtalerne kan bruges som bevis, fordi sagen er alvorlig, og fordi krænkelsen af den tiltaltes grundlæggende rettigheder ikke er stor nok.

- Landsretten har i den forbindelse lagt vægt på, at overtrædelsen er sket på enkelte punkter ud af et samtaleforløb af længere varighed, hvor tiltalte adskillige gange selv har bragt drabet i Elverparken op, lyder det i kendelsen.

Protesterede over optagelser på første dag

Afgørelsen i dag kommer efter et længere forløb.

Da retssagen begyndte tilbage i maj, protesterede den tiltaltes forsvarsadvokat mod, at samtalerne mellem den tiltalte og undercoveragenten Frank blev brugt i sagen.

Retten i Glostrup tillod dog, at anklagemyndigheden fik lov til at spille de 73 klip, som indgik i sagsmaterialet.

Retten ville først vurdere, om klippene kunne bruges som bevis i sagen, når de var blevet afspillet, og man skulle tage stilling til, om den tiltalte var skyldig i drabet på den gravide Louise Borglit.

Den afgørelse klagede Christina Schønsted over til Østre Landsret. Her kom man frem til det resultat, at Retten i Glostrup skulle tage stilling til klippene, inden sagen kunne fortsætte.

Det gjorde byretten tilbage i slutningen af juni - og det er den afgørelse, som Østre Landsret i dag har ændret.

Efter planen er der retsmøde på onsdag i sagen.