Østre Landsret: Leder af Loyal To Familia kan blive i Danmark

For fjerde gang mislykkedes Anklagemyndigheden med at få udvist den berygtede bandeleder.

Da dommen i oktober sidste år faldt i byretten, var flere medlemmer af Loyal To Familia mødt op for at vise støtte til deres leder. (Foto: Scanpix danmark stf © Scanpix)

Lederen af den største bandegruppering herhjemme, Loyal To Familia (LTF), skal kun straffes med en betinget udvisning og kan dermed blive i Danmark.

Sådan lød afgørelsen i Østre Landsret i dag. Her har retten behandlet ankesagen mod 31-årige Shuaib Khan, der er dømt for at have truet politiet under en visitation i sommer, da den københavnske bandekonflikt var på sit højeste.

- Byrettens dom stadfæstes med den ændring, at fængselsstraffen sættes til 60 dage, læste retsformanden op i retten.

Dermed får Shuaib Khan er kortere dom end i byretten, hvor han i oktober sidste år blev idømt tre måneders fængsel.

- Udvisning med indrejseforbud i seks år kan ikke anses som en proportional foranstatlning for at sikre offentlig orden, forklarede retsformanden.

Anklagemyndigheden havde ellers gerne set, at retten udviste Shuaib Khan til Pakistan, hvor han er statsborger. Men det valgte Østre Landsret altså ikke at imødekomme.

I retten lagde anklager Anders Riisager vægt på, at han ikke mener, at Danmark overtræder menneskerettighederne ved at udvise Shuaib Khan, selvom han er født her.

- De sidste ti år har han kun siddet i fængsel. Han er integreret hos Kriminalforsorgens fængsler og i banden LTF, men han lever uden for det danske samfund, sagde anklager Anders Riisager om bandelederen.

Shuaib Khan har ikke stiftet familie i Danmark, kan tale et fint pakistansk og har adgang til et gammelt hus, hans far ejer i Pakistan, lød det også fra anklageren.

Forsvarer: Sagen har været politisk fra start

31-årige Shuaib Khan mødte aldrig selv op til sagen og var derfor ikke til stede i retten, da dommen faldt. Ifølge DR's oplysninger har han i en længere periode været udrejst af Danmark.

Hans forsvarer Michael Juul Eriksen brugte sin taletid i retten i dag til at udtrykke sin forargelse over sagen, som han kun mener har nået landsretten på grund af en politisk interesse i at få Shuaib Khan ud af landet.

- En enkeltstående spontan reaktion på en visitation, man finder urimelig, kan ikke være nok til, at man udviser en person, der er født og opvokset i Danmark, og som har boet her hele sit liv, sagde han, og tilføjede, at der skal grov kriminalitet til for at udvise en person med så stor tilknytning til Danmark.

- Det må altså være domstolene, der afgør sagen og dens beviser uden hensyntagen til, hvad der er populært hos politikerne eller folkedomstolen, lød det fra Michael Juul Eriksen.

Han lagde desuden vægt på, at Shuaib Khan ikke har nogen familiemæssig eller kulturel tilknytning til Pakistan, selvom hans far ejer noget jord og et gammelt hus i en lille landsby i landet.

Trusler skete under visitation

Sagen mod Shuaib Khan startede i de sene nattetimer 31. juli sidste år. Her truede den 31-årige bandeleder en betjent under en visitation på Blågårds Plads på Nørrebro i København. Nørrebro var dengang en del af en visitationszone, hvor politiet uden videre kunne lede efter våben på grund af en verserende bandekonflikt mellem LTF og banden Brothas.

Anklagemyndigheden krævede i landsretten Shuaib Khan idømt seks måneders fængselsstraf, ligesom man ville have ham udvist af Danmark i seks år.

I byretten forklarede den 31-årige bandeleder, at han havde følt sig uretfærdigt behandlet af politiet, da betjentene bad ham tage tøjet af under visitationen.

- Jeg sagde til betjenten, at han skulle tage det lidt med ro, ligesom hans øvrige kolleger gjorde. Men jeg har ikke sagt, at han skulle passe på sig selv eller på sin ryg, fortalte Shuaib Khan.

Han erkendte dog dengang, at han havde sagt, at betjenten havde en negativ attitude.

Det var i denne sag fjerde gang, at Anklagemyndigheden forsøgte at få Shuaib Khan udvist af Danmark. Det er endnu uvist, om man fra anklagerens side vil forsøge at få sagen for Højesteret.