Østre Landsret omstøder dom: 22-årig frifindes for deling af børneporno

Den 22-årige straffes med fem dagbøder af 500 kroner for blufærdighedskrænkelse.

Den 22-årige var blevet idømt 10 dages betinget fængsel i byretten. (© (c) DR)

Østre Landsret har netop afsagt sin første dom i det enorme sagskompleks, hvor mere end 1.000 unge er sigtet for at have delt en groft seksuelt krænkende video med to mindreårige via Facebook Messenger.

Retten har besluttet at gå imod byrettens afgørelse og har frifundet en 22-årig mand for deling af børneporno. Han er ligeledes blevet frifundet for at have brudt privatlivets fred ved at videregive videoen. Retten mente nemlig, at dette forhold var forældet.

Han er til gengæld fundet skyldig i krænkelse af blufærdigheden og idømmes fem dagbøder af 500 kroner.

I byretten var den unge mand blevet i dømt 10 dages betinget fængsel for deling af børnepornografisk indhold og for blufærdighedskrænkelse, da han delte videoen med syv personer.

Landsretten mente dog ikke, at det var fundet bevist, at manden kunne vide, at de to personer i videoen var under 18 år.

Der blev her lagt afgørende vægt på, at den pågældende version af videoen havde en amatøragtig karakter med en uskarp og svingende billedkvalitet.

Den til­talte blev i stedet dømt for ved delingen af videoen at have krænket blufærdigheden hos personerne i videoen og fem af dem, som han sendte den til.

Lægger sig op af Vestre Landsret

Sagen er den anden af ni prøvesager, som er blevet behandlet af en af de to landsretter.

I sagerne i byretten blev samtlige ni tiltalte dømt for at have delt børnepornografisk indhold og blev straffet med mellem 10 og 40 dages betinget fængsel.

Men da den første af sagerne blev behandlet i Vestre Landsret for en måned siden, blev en 20-årig mand frifundet for børneporno og blev lige som i dommen i dag idømt dagbøder for i alt 2.500 kroner.

Da dommen i Vestre Landsret faldt 23. marts, vurderede DR's retsanalytiker, Mette Mayli Albæk, at det er sandsynligt, at sagen vil ende for Højesteret.

- Når byretten og landsretten ser så forskelligt på samme sag, så vil den formentlig ende i Højesteret. Her bliver det for alvor interessant, fordi det er en ny type sag i de danske retssale, og fordi så mange unge er sigtet i sagen, sagde hun.

Der skal føres yderligere syv sager for de to landsretter i den kommende tid.

Når de første ni prøvesager er afviklet, er det Anklagemyndighedens forventning, at de har fået en rettesnor, der betyder, at man kan få de resterende næsten 1.000 sager hurtigt igennem retssystemet.