Offentlig gabestok på internettet dømt for bagvaskelse

Ejeren af hjemmesiden Det Sorte Register er blevet idømt bøde på en halv million for injurier.

(Foto: Screendump fra Det Sorte Registers hjemmeside)

Det er ikke i orden at hænge offentligt ansatte ud på internettet.

Det var budskabet fra Retten i Holbæk, der har idømt ejeren af hjemmesiden Det Sorte Register 20 dages fængsel for injurier.

Ejeren af hjemmesiden skal desuden betale to forurettede politikere og tre embedsmænd i alt 500.000 kroner i erstatning, skriver Hovedorganisationen for offentligt og privat ansatte (FTF) på sin hjemmeside.

Ejeren af hjemmesiden skal desuden fjerne oplysninger om de forurettede fra to hjemmesider og offentliggøre dommen i dagbladet Nordvestnyt.

De forurettede er politikere og ansatte i Odsherred Kommune, der har lagt sag an mod Det Sorte Register.

Første sag ved domstolen

Hjemmesiden har i et par år registreret offentligt ansatte, politikere og advokater, der efter nogle borgeres opfattelse har overtrådt loven. De udhængte personer, har aldrig haft mulighed for at kommentere oplysningerne, som heller aldrig er blevet prøvet for en dommer.

Flere kommuner har undervejs rejst sager om mod hjemmesiden, men dommen ved Retten i Holbæk er den første.

FTF glæder sig over sagens udfald.

- I FTF vægter vi ytringsfriheden højt - folk skal kunne sige deres mening, også på nettet. Men det skal altid ske under ansvar for domstolene. Og vi er glade for at konstatere, at dette ansvar rent faktisk også tages meget alvorligt, når en hjemmeside som Det Sorte Register krænker medarbejdere og politikere, siger Bente Sorgenfrey i en pressemeddelelse.

Det Sorte Register skriver på sin hjemmeside, at formålet med siden er at registrere alt fra advokater og kommunalt ansatte til virksomheder og plejefamilier, hvis disse personer efter borgernes opfattelse har overtrådt loven, eller hvis en borger føler sig uretfærdigt behandlet.

I den pågældende sag betød dette, at fem politikere og embedsfolk i Odsherred Kommune med navns nævnelse blev hængt ud på to hjemmesider og beskyldt for blandt andet pligtforsømmelse, kidnapning, terror mod familier, embedsmisbrug, overtrædelse af diverse love, personforfølgelse og ulovlig medicinering.

FacebookTwitter