To- og firehjulet kritik af kørekort til 16-årige: 'Kan føre til flere dræbte'

Giv de unge rabat på en el-cykel i stedet, lyder det fra Cyklistforbund.

En lille knallert (knallert 30) må køre 30 km/t, mens en stor (knallert 45) må køre 45 km/t. (Foto: Uffe Weng © Scanpix)

16-årige på en stor knallert i trafikken vækker ikke lige frem begejstring hos hverken bilejerne eller cyklisterne.

Det er en

decideret
dårlig ide, der modarbejder ambitionen om, at der i 2020 kun skal være 120 trafikdræbte, 1.000
tilskadekomne
og 1.000 alvorligt
tilskadekomne
, lyder det.

- Vi er bekymrede for

trafiksikkerheden
, altså at det vil føre til flere dræbte og
tilskadekomne
, siger Dennis Lange, juridisk konsulent i
FDM
, bilejernes interesseorganisation.

Han henviser til, at en forskergruppe på Danmarks Tekniske Universitet har undersøgt

effekten
af at lade 16-årige få kørekort til den store knallert, der må køre 45 kilometer i timen.

- De konkluderer, at den tidsgevinst, man opnår ved at kunne komme lidt hurtigere frem på en stor knallert frem for en lille, ikke opvejer forringelsen af

trafiksikkerheden
.

- Så bundlinjen er, at det samfundsøkonomisk er en dårlig ide, fordi de trafikulykker, der vil ske, vil være værre, end tidsgevinsten man opnår. Der er ingen rationel grund til at gøre det, siger Dennis Lange.

Han forstår godt argumentet om, at det skal øge de unge menneskers mobilitet, særligt i yderområderne, men

afviser
alligevel
tiltaget
.

- Det hjælper ikke at komme hurtigere frem, hvis du kommer til skade på vejen. Det er ikke den rette vej at gå, siger Dennis Lange.

Bondam: Op på elcyklen

Tal fra Vejdirektoratet viser, at antallet af knallertulykker med alvorligt

tilskadekomne
i alderen 15-17 har ligget
stabilt
de seneste par år. Og hverken i 2016 eller 2017 omkom 15-17-årige i knallertulykker.

Både i 2018 og 2019 har 15-årige dog mistet livet i knallertulykker.

I

Cyklistforbundet
undrer direktør Klaus Bondam sig også over forslaget fra politikerne.

- Vi har en bekymring for den her fortsatte lovliggørelse af, at yngre og yngre mennesker får lov at bevæge sig på maskiner og med motorkraft, som er større og større, siger han og henviser blandt andet til, at det for nylig er blevet muligt for 17-årige at køre i bil med en ledsager:

- Man kan frygte, at når et så ungt menneske får så meget motorkraft mellem benene, at det kommer til at gå galt. Alt andet lige ved vi, at jo ældre du er, des bedre bliver du til at overskue trafikken, siger Klaus Bondam.

Han opfordrer politikerne til at indføre rabatordninger for de unge, så de billigere kan erhverve sig en elcykel.

- Jeg anerkender, at der er udfordringer med mobilitet i yderområder. Jeg er selv vokset på landet, men det ville være fint, hvis politikerne gjorde eksempelvis elcykler langt mere tilgængelige for unge mennesker. Det foreslår vi, siger Klaus Bondam.