Oksekødsrapport var ikke alene: Aarhus Universitet finder mangler i flere rapporter

Forskningen bliver dog ikke trukket tilbage trods manglende deklaration.

Aarhus Universitet vil nu stramme op på en række procedurer omkring forskningssamarbejder efter fund af fejl i de seneste fem års rapporter. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Gennemgangen af fem års rapporter fra fødevare- og jordbrugscentret DCA på Aarhus Universitet viser, at eksterne partneres roller og bidrag i flere rapporter er utilstrækkeligt deklareret.

Det skriver Aarhus Universitet her til eftermiddag i en pressemeddelelse.

- Deres rolle og bidrag ind i projektet skal være helt klart deklareret. Hvis ikke der er fuld transparens, kan man som udenforstående betvivle forskningsintegriteten, udtaler prodekan for vidensudveksling, Kurt Nielsen.

I begyndelsen af september måtte Aarhus Universitet trække en omstridt rapport fra DCA og Danmarks Tekniske Universitet, DTU, om oksekøds klimabelastning tilbage, fordi den ikke levede op til universitetets standarder.

Det skete efter, dagbladet Information havde afdækket, at interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer har skrevet afsnit i rapporten og påvirket en pressemeddelelse om resultaterne.

Sagen fik også lederen af Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet til at trække sig fra sin post.

Men selvom der nu også er konstateret "alvorlige mangler" i tre andre rapporter, bliver ingen af dem trukket tilbage.

- Forskerne står fuldt på mål for deres metoder, resultater og konklusioner. Til gengæld er der altså problemer med transparensen, konstaterer fra Kurt Nielsen.

Medforfatter fra interesseorganisation

I ét af de kritisable tilfælde er der for eksempel ikke deklareret i rapporten, at en af forfatterne er fra Seges, som er en virksomhed under Landbrug & Fødevarer.

Og i to andre tilfælde bliver det ikke anført, at den eksterne styregruppe har haft mulighed for at kommentere rapporten - og hvilke ændringer, det har medført.

I den ene af de to mangler der desuden forord, så man ikke kan se finansiering og samarbejdspartnerens rolle i projektet.

- Den slags forseelser er kritisable, og man vil tydeligt kunne se på indstikkene til de rapporter, hvad der har manglet, udtaler Kurt Nielsen.

Når der ikke bliver trukket rapporter tilbage, så hænger det ifølge Aarhus Universitet sammen med, at de efterfølgende er blevet udsat for en kritisk gennemgang af andre forskere - såkaldt peer review.

Roller skal tydeliggøres i kontrakter

Aarhus Universitet peger i sin undersøgelse på, at der er flere problemer, der nu skal løses.

Der har blandt andet ikke været en tilstrækkelig klar systematik i forhold til indgåelse af kontrakter med eksterne partnere.

- Det skal være en integreret del af processen omkring eksternt samarbejde, at der bliver lavet en kontrakt, som fastlægger rammerne for samarbejdet og tydeliggør forskernes uafhængighed til og med publicering.

- Det må vi konstatere ikke har været tilfældet hidtil, og det indskærper vi nu over for alle, at vi skal være konsekvente med, udtaler Kurt Nielsen.

De eksterne partneres rolle og bidrag i forhold til DCA-rapporterne skal der nu også strammes op omkring.

- Det er ikke i alle rapporter gennemskueligt, hvem der har skrevet hvad. Der er tilfælde, hvor det ikke fremgår, hvor den eksterne partner er fra. Det er ikke godt nok, udtaler Kurt Nielsen.

Bedre kvalitetssikring af rapporter

Niels Halberg, der er direktør for DCA, forklarer samtidig, at der skal indføres et system, så kommentarer fra eksterne partnere lægges åbent ud - inklusive e-mails om hele projektet.

Derudover skal det fremover være tydeligt, hvilken type rapport, den enkelte DCA-rapport er, for at universitet bedre kan sikre kvaliteten.

DCA udgiver en lang række rapporter; herunder opsamlinger på temadage, tekniske rapporter, forskningsformidling og myndighedsbetjening.

- Den omstændighed har spillet ind på, at der ikke har været ensartede standarder for udgivelserne. En opsamling fra en temadag skal ikke kvalitetssikres på samme måde som forskningsrapporter, udtaler Niels Halberg.

Han slår samtidig fast, at universitetet ikke har tænkt sig at drosle ned på samarbejdet med erhvervslivet og samfundet generelt.

- Men det er klart, at resultatet af denne undersøgelse viser, at vi skal være langt mere grundige i, hvordan vi etablerer samarbejde, og hvordan vi publicerer det arbejde. Vi skal rydde op, så vi ikke bringer vores integritet til diskussion.