Ole har ikke haft lov til at arbejde i to måneder: Partier vil have åbnet mere op for fængslede

Enhedslisten og De Radikale vil have løftet restriktionerne for fængselsindsatte.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) ønsker ikke at kommentere, men henviser til Kriminalforsorgen. (Arkivfoto) (Foto: Martin Ballund © Scanpix)

En af forudsætningerne for at lægge et liv med kriminalitet bag sig, når man sidder i fængsel, er, at man har mulighed for at få mest mulig berøring med den rigtige side af samfundet.

Derfor er det også problematisk, at mange indsattes mulighed for udgang, strafafbrydelse og orlov lige nu er sat i bero, mener flere retsordførere og Kriminalforsorgsforeningen.

Det er blandt andet gået ud over Ole Sivertsen, der afsoner en narkodom på to år og otte måneder. Han var så langt i sit afsoningsforløb, at han sad i et åbent fængsel og til sidst på en pension, hvor han passede sit arbejde.

Men fordi ingen i åbne fængsler har haft lov til at komme på udgang - og dermed også på job - har Ole Sivertsen i to måneder ikke kunnet passe sit arbejde.

Dertil hører, at han også missede et afsluttende kursus på sin uddannelse som kloakmester, fordi hans uddannelsesinstitution lukkede ned.

- Det hele er en stor øv-oplevelse, siger han.

- Det værste er, at jeg var nået dertil, hvor jeg var i et udslusningforløb og ovenikøbet har jeg været i fast arbejde i ni måneder, siger Ole Sivertsen.

Situationen tærer også på Ole Sivertsens økonomi. Han har ikke fået løn siden nedlukningen, men da han har en arbejdskontrakt, kan han derfor ikke søge kontanthjælp.

- Min arbejdsgiver er også dybt forarget over, at jeg er endt her. Heldigvis har jeg været tilknyttet mit arbejde i i alt 17 år, så vi kender hinanden godt. Men ikke alle er lige så heldige, som jeg er, siger han.

Flere indsatte frygter nemlig at miste deres arbejde eller ikke at kunne fuldføre deres uddannelse.

'Det lyder uklogt'

Christiansborg undrer både SF, Enhedslisten og De Radikale sig over, at man ikke i højere grad kigger mod at genåbne og normalisere forholdene i fængslerne.

- Vi står i en situation, hvor mennesker rundtomkring mister deres job i tusindvis. At vi ligefrem forhindrer nogen i at have deres job, der ikke er lukket ned, lyder uklogt, lyder det fra De Radikales retsordfører, Kristian Hegaard.

Han mener, at det virker, som om Kriminalforsorgen følger nogle forældede sundhedsmæssige retningslinjer i forhold til samfundet generelt.

- Når ansatte kan tage hjem og møde mennesker i supermarkedet, må indsatte også kunne få lov at passe deres job. Det er sund fornuft. Jeg vil spørge ministeren ind til, hvad der er op og ned her, tilføjer han.

Det samme vil Karina Lorentzen fra SF.

Det er nemlig også fortsat uvist, hvornår en stor gruppe af indsatte i landets fængsler igen kan komme på orlov eller få besøg af deres kære.

- Jeg har også svært ved at forstå det forbud, for i ældreplejen har man for eksempel lavet pavilloner til besøg udendørs – det kunne man også her, siger Karina Lorentzen.

Hos Enhedslisten er retsordfører Rosa Lund enig. Hun mener, at man også i højere grad bør benytte sig af strafafbrydelse, blandt andet for at mindske smitterisikoen i fængslerne, som længe har været fyldte.

- Jeg frygter, at det kan have meget store konsekvenser for ikke bare de indsatte, men også for samfundet. Det kan føre til afmagt og flere konflikter i fængslerne, siger hun.

- Det er også et spørgsmål om at sikre fængselsbetjente og give dem nogle gode rammer, så de kan passe deres arbejde.

Kræver politisk vilje

Hos Kriminalforsorgsforeningen, der organiserer ikke-uniformerede ansatte i de danske fængsler, forstår formand John Hatting heller ikke, hvorfor der ikke er blevet åbnet mere op i fængslerne.

- Det kræver politisk vilje. Men når der er det, så er det her ret lige til.

Ligesom Rosa Lund mener han, at der er et sundhedsfagligt ansvar, der skal løftes.

- Når man har valgt ikke at tynde ud i fangebefolkingen ved at sætte flere i fodlænke, spiller man hasard med de indsattes helbred, siger John Hatting.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) ønsker ikke at kommentere.

I stedet henviser han til til Kriminalforsorgen, der i en skriftlig udtalelse siger, at man "løbende (tager) stilling til, hvornår der kan åbnes yderligere for beskæftigelsen".

Kriminalforsorgen har til Folketinget svaret, at indsatte på pensioner - der er den mest åbne del af landets fængsler, hvor man i dagtimerne passer job og uddannelse - kan søge om strafafbrydelse, hvis de ellers vil blive afskediget fra deres arbejde.

- Flere domfældte på pensionerne har fået meddelt strafafbrydelse under henvisning til grunde, der knytter sig til coronavirus, lyder det.

Kriminalforsorgen oplyser desuden, at der fra i dag bliver åbnet forsigtigt op for beskæftigelsen inde i fængslerne.