- Om 100 år er vandstanden faldet

Det er landet, der hæver sig og ikke vandet, der stiger. Det er konklusionen i ny dansk forskning, der rokker ved FNs klimapanels forudsigelser.

- I Danmark, på en linje fra omkring Hanstholm over Grenå til Helsingør, vil vandstanden falde. Ved Vadehavet stiger vandstanden mest, fordi der her sker en indsynkning. Men vi regner ikke med, at den overstiger 20 cm, plus/minus 10 cm inden 2100, siger Jens Morten Hansen. (Foto: © Holger Madsen- DR Syd)

Om 100 år er havniveauet ikke steget i Danmark. Derimod har landet hævet sig, lyder en af konklusionerne i et nyt, dansk forskningsprojekt, det skriver Nyhedsmagasinet Ingeniøren.

De nye forskningsresultater bryder afgørende med de officielle danske prognoser, der er baseret på beregninger fra FN's klimapanel, IPCC. Her regner man med, at havniveauet i år 2100 er steget mellem 70 og 105 centimeter, mest ved Vadehavet.

Men efter at have studeret havniveauets bevægelser igennem de seneste 900 år i Danmark og det sydlige Skandinavien, er statsgeolog ved Geus, Jens Morten Hansen, der også er adjungeret professor ved Københavns Universitet, sikker:

- I Danmark, på en linje fra omkring Hanstholm over Grenå til Helsingør, vil vandstanden falde. Ved Vadehavet stiger vandstanden mest, fordi der her sker en indsynkning. Men vi regner ikke med, at den overstiger 20 cm, plus/minus 10 cm inden 2100, siger Jens Morten Hansen til Ingeniøren.

Kompenserer ikke for landhævning

Ifølge ham overdriver IPPC's prognose ganske betragteligt, fordi forudsigelserne ikke i tilstrækkelig grad kompenserer for blandt andet landhævningen efter istiden, jordskorpens bevægelser, terrænændringer efter forudgående erosion og sammenpresning af underliggende aflejringer.

Sammen med kystmorfologerne Troels Aagaard og Merete Binderup har Jens Morten Hansen i det internationale tidsskrift Boreas netop fremlagt sine forskningsresultater.

Landhævninger er vigtige lokalt

Aslak Grinsted, forsker i Center for Is og Klima ved Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet, giver Jens Morten Hansen ret et stykke af vejen:

- Det er rigtigt, hvad Jens Morten Hansen siger, at IPCC ikke tager landhævninger med. Landhævning netop i vores område, hvor der har været en stor iskappe, kan godt dominere over det stigende havniveau.

Alligevel er han uenig i konlusionen:

- Jeg tror, de bruger et realistisk estimat på landhævningen, men et for optimistisk estimat for, hvad der sker med havniveauet. Derfor når de frem til et forkert resultat, siger Aslak Grinsted, hvis nye forskning satte dagordenen i de danske medier først på ugen, med forudsigelser om, at vandstanden om 500 år i værste fald kan være steget 5,5 meter.

På toppen af en stigning

Jens Morten Hansens forskning viser, at der er periodiske havniveaustigninger med cirka 70 års mellemrum, og at vi befinder os på toppen af en sådan i dag. Det er et af Jens Morten Hansens argumenter for, at IPPC overdriver forudsigelserne af havniveaustigningerne. Aslak Grindsted er villig til at gå ind på argumentet om en naturskabt cyklus for havniveaustigninger:

- Det kan godt være, at der lokalt er en naturlig cyklus ud over den globale, klimaskabte trend. For der kan være variabilitet i cirkulationen i Nordatlanten. Men det er forkert at sige, at de ikke er taget med i beregningerne, siger Aslak Grinsted.