Omars løsladelse kunne måske være undgået

Gerningsmanden bag terrorangrebet blev løsladt efter et års fængsel trods en dom på to år. Det kunne måske være undgået.

Omar Abdel Hamid El-Hussein på billeder, politiet sendt ud til offentligheden, da han havde begået et groft knivoverfald på en anden ung mand. (Foto: Foto fra Københavns Politi)

Omar El-Hussein kunne have siddet bag tremmer den dag i dag.

Men fordi hans forsvarsadvokat og Østre Landsret ikke kunne blive enige om en dato for ankesagen i Omar El-Husseins voldssag, blev han løsladt efter blot et års fængsel. Det oplyser Østre Landsret til DR Nyheder.

Omar El-Hussein blev nemlig, to uger før han begik terrordrab i København, løsladt fra fængslet.

Løsladelsen skete på trods af, at Omar El-Hussein kun havde afsonet et år ud af den dom på to år, som han havde fået for et knivoverfald i et S-tog. En dom, som anklagemyndigheden ankede.

Advokat havde ikke plads i kalenderen

Østre Landsret planlagde, at ankesagen først skulle for retten til august i år – altså otte måneder efter byrettens dom.

Den lange ventetid skyldes, at Omar El-Husseins forsvarsadvokat ikke havde plads i kalenderen før august – og som en konsekvens af det, besluttede Østre Landsret at løslade Omar den 30. januar i år, fordi ventetiden før ankesagen ellers ville stå i misforhold til den forventede straf.

Østre Landsret havde ifølge retspræsident ved Østre Landsret Bent Carlsen prøvet at få sagen for retten på udvalgte datoer i enten marts, maj eller juni – men forsvareren Rolf Lindegaard Gregersen kunne først i august.

Var Omar Hussein blevet prøveløsladt, hvis det var lykkedes at få sagen berammet i marts?

- Ja det er jo et hypotetisk spørgsmål. Men hvis det var sådan, at sagen var blevet gennemført ved hovedforhandling (ankesagen, red.) i marts – så kan jeg da ikke afvise, at man i januar havde fundet grundlag for at varetægtsfængsle ham frem til hovedforhandlingen i marts, siger retspræsident ved Østre Landsret Bent Carlsen.

Vil det sige, at han så stadig havde siddet varetægtsfængslet på nuværende tidspunkt?

- Altså – ja, det vil det, siger Bent Carlsen, som dog understreger, at det ville være op til en konkret vurdering.

Østre Landsret forklarede i sin kendelse i forbindelse med løsladelsen 30. januar i år, at hvis Omar El-Hussein skulle have siddet varetægtsfængslet frem til ankesagen i august, så ville han komme til at sidde for længe, hvis landsretten nåede frem til samme afgørelse som byretten.

Og da dømte normalt kun sidder fængslet to tredjedel af deres dom, så ville Omar El-Hussein være kommet ud til maj.

Politikere: Forfærdelige konsekvenser

Men landsretten vælger altså helt at ophæve varetægtsfængslingen, og Omar El-Hussein kommer ud cirka tre måneder tidligere – efter at have afsonet et års fængsel ud af dommen på to år. De tre måneder, som han slap ud før tid, ville han normalt vis skulle afsone på et senere tidspunkt.

Oplysninger får nu alarmklokkerne til at bimle på Christiansborg.

- Østre Landsret skulle meget mere håndfast have sagt, at nu kører vi den her retssag på det her tidspunkt og så sige til gerningsmanden, at hvis advokaten ikke kunne der, så må du finde dig en anden advokat eller også skal retten hjælpe dig med at finde en anden, siger Venstres retsordfører Karsten Lauritzen og fortsætter:

- Det forstår jeg ikke, hvorfor retten ikke har gjort, men det må vi have justitsministeren til at komme med en redegørelse for. Jeg undrer mig dybt over det her forløb. I den her sag har det haft forfærdelige konsekvenser, at der ikke var styr på den del i domstolssystemet siger Karsten Lauritzen.

Socialdemokraternes retsordfører, Trine Bramsen, frygter, at den faste procedure, som Østre Landsret har fulgt i denne sag, kan bruges af forsvarsadvokaterne til at spekulere i tidlig løsladelse.

- Man kan ikke lade være med at tænke, om den forsvarer har spekuleret i, at hvis han bare sagde til retten, at han ikke kunne deltage i sagen før til august, ja så ville retten givetvis være tvunget til at løslade hans klient. Hvis det er tilfældet, er det dybt uansvarligt og usympatisk. Jeg savner nogle svar fra den forsvarer, siger hun.

Forsvarsadvokater afviserForsvarsadvokat Rolf Lindegaard Gregersen afviser, at han skulle have trukket sagen i langdrag for at få sin klient hurtigere ud, og han er mildest talt forbløffet, for han har aldrig hørt om advokater, der skulle have spekuleret i den slags.

- Nej, det har jeg aldrig hørt om. Ingen forsvarsadvokater forsøger at trække en anke for at få en løsladelse.

Og det har du ikke gjort her?

- Nej, absolut ikke. Det kan jeg sige 100 procent.

Hvad synes du om kritikken fra politikerne?

- Det ville slet ikke være acceptabelt, hvis nogle forsvarsadvokater spekulerede i den slags, men det kender jeg altså heller ingen, som gør. Men det er jo landsretten, der træffer den afgørelse. Det er ikke mig. Og landsretten begrunder løsladelsen med, at andet ville være et misforhold i forhold til retsfølelsen. Den afgørelse havde de jo ikke behøvet at tage, men det er deres og ikke min, siger Rolf Lindegaard Gregersen, der understreger, at denne sag ikke er speciel.

Landsretten har blot truffet en afgørelse, som i så mange andre sager, siger han.

Advokatformand: Landsrettens ansvar

Også forsvarsadvokaternes formand melder hus forbi.

Ansvaret for den langtrukne retssag falder alene tilbage på Østre Landsret, fastslår formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater Henrik Stagetorn.

- Landsretten har ansvaret her, for de kunne, hvis de ville have besluttet at afbeskikke den pågældende forsvarer, siger han.

Retspræsident ved Østre Landsret, Bent Carlsen, mener omvendt, at det var inden for rammerne af det forsvarlige først at holde ankesagen til august, forklarer han til DR Nyheder.

Byretsdommen var også forsinket

Ankesagen i forbindelse med Omar El-Husseins knivoverfald i et S-tog i 2013 er i øvrigt ikke ene om at have trukket i langdrag. Også byretsdommen var lang tid undervejs. Der gik således 11 måneder fra Omar El-Hussein blev anholdt, til byretten afsagde sin dom på to års fængsel.

- Vi skrev den 22. juli 2014 til tiltaltes forsvarer og bad ham oplyse, hvilke datoer, han kunne give møde. Han svarede, at han kunne møde en række dage i november og december 2014, skriver dommer Kari Sørensen fra Retten på Frederiksberg i en mail til DR Nyheder.

Men hun erkender samtidig:

- Retten kan nægte den tiltalte en bestemt forsvarer, hvis forsvarerens medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens fremme, med det kræver, at der er tale om en ret betydelig forsinkelse.

Facebook
Twitter