Ombudsmand kritiserer forsvarschef for at true med fyring

Folketingets Ombudsmand kommer med en hård kritik af forsvarschefen for at true ansattes ytringsfrihed.

Folketingets Ombudsmand kritiserer forsvarschef Peter Bartram. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Ret ind ellers er det ud af det danske forsvar.

Firkantet sagt var det beskeden fra forsvarschef Peter Bartram, da han under besøg på kaserner truede med at fyre "illoyale" medarbejdere, som eksempelvis kritiserer forsvarsledelsen på sociale medier.

Nu er det imidlertid forsvarschefens tur til at modtage en ordentlig reprimande. Folketingets Ombudsmand kritiserer i en udtalelse til Forsvarsministeriet forsvarschefen for at skabe usikkerhed om de ansattes ytringsfrihed.

- Forsvarets ansatte har samme ytringsfrihed som andre offentligt ansatte.

- Det var derfor meget kritisabelt, at forsvarschefen under et oplæg på Flyvestation Karup fortalte de ansatte, at de kunne forvente at blive afskediget for "direkte illoyale" ytringer om forsvaret, som de måtte fremsætte på de sociale medier, skriver ombudsmanden.

Ret til at være kritiske

Den usædvanligt skarpe kritik kommer efter DR Nyheder kom i besiddelse af en optagelse fra kasernen i Karup, som blev optaget af Forsvaret og siden lagt på forsvarets intranet

Forsvarschefen er ifølge DR Nyheders oplysninger kommet med lignende udmeldinger på en række andre baser og kaserner. Men det opførsel sømmer sig ikke for en officer på Bartrams niveau, fastslår ombudsmanden:

- Når Forsvarets ansatte deltager i den offentlige debat som privatpersoner, er de i deres fulde ret til at være kritiske over for Forsvaret - også uden at skulle frygte en efterfølgende fyring, advarsel eller andre negative reaktioner.

- Det er efter min opfattelse meget kritisabelt, at forsvarschefen i så faste og generelle vendinger gav indtryk af, at kritiske ytringer på de sociale medier kunne være fyringsgrundlag, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en pressemeddelelse.

I et offentliggjort videoklip fra mødet på kaserne siger forsvarschefen blandet andet:

- Jeg har til hensigt at fyre de folk, jeg kan komme afsted med, som jeg synes er direkte illoyale, siger forsvarschefen blandt andet.

Forsvarschef beklager

Udmeldingen kom efter, at der var iagttaget en stigende tendens fra ansatte i Forsvaret til negative og stødende bemærkninger over for homoseksuelle og personer med anden etnisk baggrund på sociale medier.

På den baggrund finder ombudsmanden det helt forståeligt, at forsvarschefen så et behov for at adressere tonen i debatten. Men han konkluderer samtidig, at forsvarschefen "gik alt for vidt og dermed skabte usikkerhed om ytringsfriheden i Forsvaret".

Forsvarschefen har over for ombudsmanden beklaget sagen og understreget, at han siden har forsøgt at udbrede budskabet om, at Forsvarets ansatte gerne må komme med kritik af Forsvaret i den offentlige debat.

Ombudsmanden finder det dog tvivlsomt, om det er nok til at sikre, at Forsvarets ansatte ikke afholder sig fra at komme med offentlig kritik af Forsvaret. Han har derfor bedt Forsvarsministeriet overveje, om der er behov for yderligere tiltag.

/ritzau/