Omfattende rygeforbud på vej i Aarhus: Ingen cigaretter foran biblioteket, boldbanen og svømmehallen

Rygeforbud i Aarhus skal omfatte cigaretter, vandpibe og e-cigaretter.

I 2007 blev rygeloven indført, og nu vil Aarhus Kommune kigge på at forbyde rygning i det fri på en stribe steder i byen - blandt andet foran Dokk1. (© Mads Rafte Hein)

Det skal være slut med at pulse cigaretter ude foran biblioteker, på genbrugsstationer og på kommunale legepladser i Aarhus Kommune.

Kommunens fem rådmænd er nu kommet med konkrete bud på, hvor der skal være røgfri udendørsarealer, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Jeg er glad for, at de andre rådmænd og byrådet sammen med mig tager initiativ til, at Aarhus skal have en røgfri fremtid, skriver sundheds- og omsorgsrådmand i Aarhus, Jette Skive fra Dansk Folkeparti i meddelelsen.

De konkrete forslag omfatter blandt andet, at forbuddet skal gælde udendørsområderne på biblioteker, kommunale legepladser, skoler, dagtilbud og sundhedshuse.

- Jeg skal ikke udsættes for en farlig sygdom, fordi du eksempelvis har en dårlig vane, sagde hun til DR i august.

Indtil 6. november er forslaget i høring, og efterfølgende vil Sundhed og Omsorg kigge på høringssvarene og lave et samlet forslag, der skal behandles af byrådet til december.

'Det bliver ikke en politiopgave'

Hvis forslaget går igennem, så kommer det til at gælde al slags tobak, vandpibe og e-cigaretter.

Om et brud på rygeforbuddet skal udløse en bødestraf eller andet, har Jette Skive ikke taget stilling til. Hun mener, det handler om at opfordre til at vise hensyn til hinanden.

- Vi vil appellere til folk og sætte skilte op, hvor der står 'tak, fordi du ikke ryger her'. Politiet kan selvfølgelig håndhæve det, hvis de er der, men det er ikke en politiopgave, da de har opgaver nok, sagde hun i august.

OVERBLIK Her foreslår de røgfri udearealer:

  • Børn og Unges udearealer: Herunder skoler, dagtilbud og pædagogisk ledede legepladser.

  • Kultur og Borgerservices udearealer: Dokk1, Musikhuset, kommunalt ejede boldbaner, kommunalt ejede idræts- og svømmehaller og biblioteker.

  • Sundhed og Omsorgs udearealer: Det inkluderer blandt andet lokalcentre, sundhedsenheder, sundhedshuse og frivillighuse. Undtaget er udearealer ved plejehjem og ældreboliger.

  • Kommunale legepladser. De ejes af Teknik og Miljø.

  • Udearealer ved kommunale administrationsbygninger. De ejes af Teknik og Miljø.

  • Teknik og Miljøs genbrugsstationer.

  • Udvalgte udearealer under Sociale Forhold og Beskæftigelse, herunder alle udearealer under Børnecenteret.

  • Kilde: Aarhus Kommune