Omstridt forskningsrapport ender på CBS-rektors bord

CBS ændrer kurs: Nu vil universitetsledelse afgøre omstridt landbrugsrapports fremtid

En forskningsrapport fra CBS - Copenhagen Business School - fortalte ikke, at en projektleder samtidig var medlem af Bæredygtigt Landbrug. Nu ryger rapporten på CBS-ledelsens bord. (Foto: Torben Klint)

En omstridt rapport om landbrugets rammevilkår udgivet på Copenhagen Business School, bliver i dag genstand for en intern diskussion i den øverste ledelse på universitetet.

For mens CBS indtil videre har forsvaret rapporten med, at den blot var foreløbig og at man ville tage stilling til den endelige rapport, så har DR's dækning afsløret flere forhold, der kan være i strid med god forskningsskik. Derfor ryger den uvildige forskningsrapport på CBS-toppens bord her til eftermiddag.

Det oplyser forskningsdekan Peter Møllgaard til DR Nyheder.

- Formålet er at drøfte det med Akademisk Råd er at drøfte, om de mener, god forskningsskik har været fulgt i den her sag, og hvad man eventuelt skal gøre ved den. Der er flere muligheder, men en mulighed er at få sagen fuldt belyst ved at sende den i vores forskningspraksisudvalg, som er dem, som foretager en uvildig undersøgelse af, om forskningspraksis har været fulgt.

Hvad har ændret sig, siden vi talte sammen sidst?

- Der er kommet nye oplysninger frem, som tyder på, at god forskningsskik ikke har været overholdt her. Det er nogle af de oplysninger, I har lagt frem om, hvorvidt der har været fuld armslængde i sagen.

Kan ende i praksisudvalg

Rapporten er blevet et selvstændigt punkt på dagsordenen i CBS’ Akademisk Råd, der skal tage stilling til, om forskningen skal sendes videre til CBS’ praksisudvalg. Det er her, kompetencen til at vurdere rapportens faglige standard og uvildighed, ligger. Og det er i det udvalg, det i sidste ende skal afgøres, om der er sket brud på god, videnskabelig praksis – og hvorvidt rapportens fejl er så alvorlige, at Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed skal inddrages.

CBS-ledelsens møde om rapporten kommer efter en uge, hvor DR Nyheder har kunnet afsløre flere forhold omkring rapportens tilblivelse, som eksperter har fundet kritisable. Blandt andet har rapportens forfatter, Troels Troelsen, medtaget flere oplysninger fra Bæredygtigt Landbrug uden at kildeangive, ligesom et medlem af Bæredygtigt Landbrug blev skjult som forfatter på rapporten, selvom han skrev en del af rapporten– angiveligt af hensyn til netop Bæredygtigt Landbrug.

Ifølge forskningsdekan Peter Møllgaard skal dagens møde afgøre, om CBS-ledelsen er enig i kritikken af, at god forskningsskik er brudt på flere områder.

- Hvis der er en forventning om, at god forskningsskik ikke har været fulgt, så er det min indstilling, vi går til praksisudvalget og beder dem vurdere sagen, siger han.

Rapport lå i forskningsdatabase i månedsvis

Beslutningen kommer også samtidig med, at DR Nyheder har konfronteret CBS-ledelsen med, at rapporten siden 2. august og frem til i hvert fald den 17. november har ligget i universitetets forskningsdatabase som udgivet forskning, ligesom den blev præsenteret som en delrapport på CBS’ hjemmeside de første tre uger efter præsentationen. Først herefter rettede CBS præsentationen af rapporten til ”foreløbig”, efter der fra flere forskeres side var rejst en massiv kritik af rapportens metode og konklusioner.

Overstående betegner CBS’ forskningsdekan som ”en fejl”.

- Den ligger stadig på vores hjemmeside, men den fremgår ikke af vores forskningsdatabase, fordi det ikke er færdig forskning. Det var det, vi fandt ud af i august måned - at det var en foreløbig rapport. Det er tydeligt, for der er en række fejl og mangler.

Men rapporten har ligget som udgivet forskning frem til i hvert fald den 17. november?

- Det er i givet fald en fejl. Der er tale om en foreløbig rapport, og det har vi sagt siden august måned.

Hvem har ansvaret for, at den har ligget der som en delrapport, og at der ingen steder har stået, det er foreløbig forskning?

- Jamen ultimativt er det mit ansvar, men det er en fejl.

Hvilke konsekvenser kommer den her sag til at få på CBS?

- Det er et godt spørgsmål. Nu skal vi vurdere sagen og have den belyst ordentigt. Så er det klart, at i forhold til at indskærpe, hvad god forskningsskik, så vil vi bruge sagen til at lære.

DR Nyheder har forsøgt at få en kommentar fra forskeren bag rapporten, Troels Troelsen. Han er ikke vendt tilbage.